Social- og indenrigsministeren fremmer partnerskaber mellem det offentlige og private

21-09-2016

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har i dag fordelt en pulje på 400 millioner kroner, som går til tre regionale byggeprojekter med private leverandører.

Når regionerne sætter nye bygge- og anlægsprojekter i gang, skal private aktører i højere grad inddrages gennem offentlige-private partnerskaber (OPP). Derfor støtter ministeren nu tre regionale projekter, der har private aktører med som partnere.

Tre regioner får nu andel i den såkaldte OPP-pulje på 400 millioner kroner i 2017. Det betyder, at disse regioner kan arbejde videre med deres byggeprojekter uden at skulle deponere hele anlægsudgiften, som reglerne ellers indebærer.

I Region Midtjylland gælder det etableringen af et nyt psykiatrisk center ved det nye universitetshospital i Aarhus. Her har regionen indgået et partnerskab med en privat aktør, som har medvirket til at effektivisere byggeprojektet.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Der er stort potentiale i at udnytte hinandens viden, erfaring og muskelkraft – det gælder for både det offentlige og for private aktører. Det kommer også borgerne til gavn, for de får de bedst mulige løsninger for skattekronerne. Derfor er jeg glad for, at regionerne er klar til at inddrage private leverandører i deres byggeprojekter. Nu støtter vi dem til at føre planerne ud i livet.

- Karen Ellemann

Puljen til projekter med offentlige-private partnerskaber er en del af aftalen om regionernes økonomi for 2017 mellem regeringen og Danske Regioner. OPP-puljen for 2017 er fordelt på baggrund af ansøgninger fra de regioner, som har søgt om deponeringsfritagelse til konkrete OPP-projekter. Fordelingen af puljen fremgår af tabellen nedenfor.

 

undefined

De meddelte dispensationer for 2017 supplerer hovedsageligt allerede tildelte dispensationer fra tidligere års puljer.

Baggrund

Når regioner hyrer en privat leverandør til for eksempel at bygge et nyt sygehus eller et renseanlæg, skal de ifølge reglerne deponere et beløb svarende til anlægsudgiften. Det sker for at sikre, at en region behandles på samme måde, uanset om den lejer sig ind i bygningen eller selv opfører eller køber bygningen. Det er disse regler, som regionerne helt eller delvist dispenseres fra med OPP-puljen.

 

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Jonatan Kjældgaard Kristensen, jokk@sim.dk

Pressemedarbejder Kristine Korsgaard, krko@sim.dk, tlf.: 41 85 13 26