5,6 mio. kr. til mere sammenhæng i scleroseindsats

28-04-2017

Der er behov for at styrke samarbejdet mellem sclerosehospitalerne og kommunerne, så patienterne oplever en mere sammenhængende indsats, hvor den enkelte patient er i centrum. Et nyt pilotprojekt får nu 5,6 mio. kr. til at afprøve nye modeller for et tættere samarbejde.

Når en patient udskrives fra et af de specialiserede sclerosehospitaler, er det afgørende, at patientens hjemkommune er orienteret og klar til at tage imod. Ligeledes er det vigtigt, at kommunen tidligt i sygdomsforløbet bliver bekendt med, at en borger er ramt af sclerose, og at kommunen får gavn af de kompetencer, som sclerosehospitalerne ligger inde med.

Sådan lyder nogle af de centrale budskaber i den projektbeskrivelse, som et kommende pilotprojekt skal leve op til for at opnå støtte fra den pulje, som regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen i efteråret satte af til en styrket indsats for sclerosepatienter.

Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann sender nu 5,6 mio. kr. ud til et pilotprojekt, som de to sclerosehospitaler i Ry og Haslev samt tre kommuner står bag.

Karen Ellemann siger:   

Sclerose er en alvorlig sygdom, som kan være meget indgribende i den enkelte patients liv. Derfor er det vigtigt, at man som sclerosepatient føler sig tryg ved, at der er hjælp og støtte af finde, og at man ikke skal være bange for at blive tabt eller glemt i overgangen fra den ene til den anden instans. Det kommende projekt kan forhåbentlig være med til at finde nogle gode modeller til at sikre et bedre samarbejde.

De 5,6 mio. kr. stammer fra satspuljeaftalen for 2017-2020, hvor regeringen og de øvrige partier i kredsen blev enige om at afsætte i alt 33 mio. kr. til scleroseområdet.

6 mio. kr. heraf blev øremærket til en særlig pulje, hvor midlerne skulle gå til et pilotprojekt om styrket samarbejde mellem sclerosehospitalerne og kommunerne, og sclerosehospitalerne har sammen med kommunerne haft mulighed for at søge netop denne pulje.

Pengene går til et projekt, som sclerosehospitalerne i Ry og Haslev har lavet sammen med Kalundborg, Morsø og Vejen Kommuner.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet