Børn og ældre får igen ret til frit valg af tandlæge

07-04-2017

Børn, ældre og mennesker med handicap skal fremover have ret til frit at vælge mellem den kommunale tandpleje og privatpraktiserende tandlæger. Det er formålet med et lovforslag, som Folketinget 1. behandler i dag.

Forældre skal fremover frit kunne vælge, om deres børn skal have efterset eller behandlet tænderne i den kommunale tandpleje eller hos privatpraktiserende tandlæger. Og det samme gælder ældre og  mennesker med vidtgående fysisk eller psykisk handicap, der er visiteret til omsorgstandplejen.

Det mener fungerende sundhedsminister Karen Ellemann, der i dag på vegne af regeringen skal 1. behandle et lovforslag i Folketinget. Karen Ellemann siger:

I regeringen ønsker vi at styrke det frie valg og skabe et sundhedsvæsen, der i højere grad tilgodeser, at borgerne har forskellige ønsker og behov. Derfor skal eksempelvis forældre selv kunne bestemme, om deres barn skal gå hos skoletandplejen eller hos en privatpraktiserende tandlæge. Og ældre, der eksempelvis flytter på plejehjem, skal også have mulighed for at beholde den tandlæge, de kender og føler sig trygge ved.

Med den foreslåede lovændring vil regeringen genindføre retten til frit valg i børne- og ungdomstandplejen og for brugere i omsorgstandplejen, som blev fjernet af S-R-SF-regeringen i 2012.

Dermed bliver det igen muligt for børn under 16 år, der har valgt at modtage tandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge efter eget valg, at få kommunalt tilskud, og samtidig vil brugere af omsorgstandplejen, herunder ældre borgere og mennesker med handicap, kunne vælge at modtage tandplejetilbuddet hos en privatpraktiserende tandlæge eller klinisk tandtekniker efter eget valg på lige vilkår som ved kommunens tandplejetilbud.

Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. januar 2018.

Læs L 167 – Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet på Folketingets hjemmeside

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet