Enighed om rehabiliterende psykiatriske afdelinger

07-04-2017

Der etableres nu 150 rehabiliterende psykiatriske pladser i behandlingspsykiatrien rettet mod en særlig gruppe udsatte med svære psykiske lidelser, et samtidigt misbrug og en udadreagerende adfærd. Det er resultatet af dagens møder mellem regeringen, interessenterne og satspuljeordførerne.

Regeringen og alle Folketingets partier, på nær Enhedslisten, har i dag fastlagt rammerne for nye rehabiliterende psykiatriske afdelinger i behandlingspsykiatrien med plads til 150 patienter.

På de nye afdelinger vil patienterne – der ofte både vil have en svær psykisk lidelse og et alkohol og/eller stofmisbrug og typisk også gentagne indlæggelser og afbrudte behandlingsforløb bag sig – kunne få en rehabiliterende, længerevarende behandling.

Et behandlingsophold forventes typisk at have en varighed på mellem 3 og 6 måneder, og hovedsigtet er gennem en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats at forbedre patientens helbred, behandle et misbrug og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen.

Ved at tilbyde en særlig udsat gruppe mennesker en behandlings- og rehabiliteringsindsats, forventer man at kunne reducere antallet af voldsepisoder og konflikter. Og det vil også betyde, at der bliver en højere sikkerhed for både medarbejdere og de øvrige beboere på bostederne.

Patienterne vil blive henvist til nye afdelinger via et visitationsforum, hvor den psykiatriske vurdering tillægges stor vægt, og det vil være den enkelte patients kommune, der har visitationskompetencen.

Det vil være frivilligt for patienterne, om de ønsker at tage imod behandlingstilbuddet og blive indlagt på de nye rehabiliterende psykiatriske afdelinger.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet