Kommuner kan søge igen til en bedre madoplevelse for ældre på plejehjem

07-04-2017

Sundheds- og Ældreministeriet genopslår restmidlerne fra puljen til at forbedre og forny køkkener på plejehjem. Det sker, for at give alle kommuner i landet tid og mulighed for at søge om de penge, der er tilbage fra første runde.

63 kommuner har allerede søgt om ca. 300 mio. kr. fra en pulje til at forbedre og forny køkkener på plejehjem og dermed give de ældre bedre madoplevelser.

Men nu får kommunerne en ekstra mulighed for at søge om penge til at etablere, renovere eller genåbne lokale køkkener på plejehjemmene.

Sundheds- og Ældreministeriet genopslår de resterende ca. 125 mio. kr. i puljen, der er på 425 mio. kr. i alt. Ældreminister Thyra Frank siger:

Jeg er glad for, at så mange kommuner allerede har søgt om penge til at give plejehjemsbeboere bedre madoplevelser. Men vi har ikke fået alle pengene ud til de ældre i første omgang, og derfor har vi sammen med Dansk Folkeparti besluttet at lave et genopslag. Nogle kommuner har sagt, at de har haft svært ved at nå at udarbejde deres ansøgning. Derfor får de en ny mulighed for at få madlavningen på plejehjemmene tættere på de ældre.

Aftalepartierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance afsatte de 425 mio. kr. på Finansloven 2017 for at bringe måltidet og madlavningen tættere på så mange ældre som muligt.

Alle kommuner kan søge

Alle kommuner kan søge i genopslaget af puljen, også de kommuner der allerede har søgt i første runde. Ældreminister Thyra Frank udtaler:

Vi vil gerne bruge alle pengene på det, der er formålet, nemlig lokale køkkener på landets plejecentre. Nogle kommuner har måske haft ideer og projekter på tegnebrættet, som de ikke nåede at få færdiggjort, inden de skulle sende deres ansøgning ind. Det får de nu lidt mere tid til.

Kommunerne kan, gerne i samarbejde med almene boligorganisationer, selvejende institutioner og private leverandører, søge om penge til at etablere mindre køkkener på enkelte afdelinger eller produktionskøkkener, hvor man kan tilberede frisklavet mad til hele plejecentret.

Pengene kan også bruges på at renovere nedslidte køkkener, hvis de på den måde bliver mere funktionsdygtige og i højere grad kan bruges i den daglige madlavning eller bagning.

Hvis kommunerne søger om penge til køkkener rundt på de forskellige afdelinger på et plejehjem, det vil sige på plejehjemmets fællesareal, er der ikke krav om medfinansiering.

Hvis man derimod søger om penge til et større produktionskøkken på et serviceareal, som laver mad til alle plejehjemmets beboere, er der en medfinansiering på 25 procent.

Ansøgningsfristen er 17. maj, og kommunerne kan forvente svar på deres ansøgning senest ultimo maj.

Læs mere om genopslag af puljen målrettet til renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre (puljen kan ikke længere søges).

25 mio. kr. til mere appetitvækkende mad

Foruden puljen til køkkener på plejehjem afsatte aftalepartierne også 25 mio. kr. på finansloven for 2017 til forsøg med nye tilgange til levering og anretning af mad til ældre i eget hjem, så de måltider, der leveres derhjemme, bliver mere appetitvækkende.

Den pulje har ansøgningsfrist 1. juni.

Læs 'Nye ideer skal gøre ældremaden mere appetitlig'.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet