Regeringen i dialog med organisationer om forebyggelse af konkurser i ældreplejen

26-04-2017

Regeringen ønsker at forebygge konkurser i ældreplejen og sikre de ældre kvalitet, tryghed og valgfrihed i hjemmeplejen. Derfor mødtes innovationsminister Sophie Løhde og ældreminister Thyra Frank i dag med parterne på området.

I de seneste år har der været en række konkurser i ældreplejen, som har været med til at skabe utryghed for borgere og medarbejdere. Det ønsker regeringen at gøre noget ved. Derfor besluttede regeringen i slutningen af februar at gennemføre et arbejde, der skal bidrage til at forebygge konkurserne.

Som en del af arbejdet afholdt innovationsminister Sophie Løhde og ældreminister Thyra Frank i dag et møde med repræsentanter fra KL, Dansk Industri, Dansk Erhverv, KA Pleje, FOA, Dansk Sygeplejeråd og Ældre Sagen for at drøfte, hvordan flere konkurser kan undgås.

I den forbindelse siger innovationsminister Sophie Løhde:

Vi har i dag haft et rigtig godt møde om konkurser i ældreplejen med parterne på området. På mødet har vi fået en række gode og konstruktive input til den videre proces fra dem, som til daglig står med de konkrete udfordringer – de ældre, de ansatte, arbejdsgiverne og kommunerne, som i sidste ende er ansvarlige for ældreplejen. Det glæder mig, at alle ønsker at medvirke til at forebygge konkurser og finde veje frem. Jeg ser frem til, at vi i løbet af sommeren skal drøfte mulige løsninger med Folketingets partier, så vi fremadrettet kommer til at opleve færre konkurser.   

Ældreminister Thyra Frank siger:

"Regeringen arbejder for at forbedre de ældres muligheder for frit valg og fjerne unødige barrierer. Men det er helt afgørende, at vi så vidt muligt sikrer, at der ikke er ældre og medarbejdere, som bliver utrygge og kommer i klemme, fordi private hjemmeplejefirmaer pludselig må dreje nøglen om. Det er derfor, vi i regeringen har igangsat et arbejde, der skal forebygge konkurser fremover. Og jeg synes, vi i dag har haft en konstruktiv og god dialog med flere af de centrale aktører på området."

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet