Regeringen vil sikre en mere sammenhængende offentlig sektor

04-04-2017

Danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund. Men vi har også en stor og kompleks offentlig sektor, hvor vi år for år har lagt lag på lag af regulering og nye opgaver.

Billede af Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Resultatet er, at opgaveløsningen i for høj grad er siloopdelt efter strukturer og myndighedsgrænser – frem for borgernes og virksomhedernes behov. På den måde spildes der for mange ressourcer i den offentlige sektor – menneskelige som økonomiske. Derfor igangsætter regeringen nu arbejdet med at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor.

Reformen består af fire arbejdsspor

1: Mere tid til kerneopgaverne

2: Bedre velfærd på tværs af sektorer

3: En mere tidssvarende offentlig sektor

4: Bedre ledelse

Innovationsminister Sophie Løhde siger om arbejdet med den nye sammenhængsreform:

"Vi går nu i gang med en ambitiøs reform. Målet er en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. Det kræver, at vi har mod til at gå nye veje for at sikre bedre velfærd for pengene. Hvis vi alene gør, som vi plejer, så får vi det, vi plejer. Vi skal sikre mere tid til kerneopgaven for den enkelte medarbejder og have en klogere styring af den offentlige sektor ud fra, hvad der giver værdi og kvalitet for borgeren. Vi skal måle på resultater i stedet for processer, og vi skal skabe større rum for faglighed og ledelse."

- Sophie Løhde

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

"Vi vil skabe højere kvalitet i vores velfærd, og vi skal bane vejen for at bruge danskernes skattekroner mere effektivt og med større omhu. Nu skal der for alvor tages hul på arbejdet med at få sat borgeren først og få luget ud i bureaukratiet. Vi vil blandt andet fjerne nogle krav til dokumentation og registreringer og give plads til nye og enklere måder at løse offentlige opgaver på. Vi skal også fortsætte med at give mere frihed lokalt – så kommuner og borgere i højere grad kan vælge løsninger, der giver mening for dem."

- Simon Emil Ammitzbøll

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger:

"Den offentlige sektor trænger til at blive nytænkt og blive gjort mere tidssvarende. Digitaliseringen giver os nogle fantastiske muligheder i den sammenhæng. Ved at udnytte de nye teknologier bedre, til fx fysisk aflastning for de offentligt ansatte og automatisering af sagsgange og procesarbejde, kan vi ikke bare køre længere på literen – vi kan også bedre leve op til borgernes og virksomhedernes forventninger om en bedre og mere fleksibel service."

- Brian Mikkelsen

Regeringen præsenterer en samlet reform af den offentlige sektor i begyndelsen af 2018. Det vil løbende være muligt at følge arbejdet med sammenhængsreformen på Finansministeriets hjemmeside www.fm.dk.  Her er der også adgang til at følge innovationsmister Sophie Løhdes Danmarksturné, hvor hun besøger samtlige 98 kommuner og fem regioner for at få konkrete input fra "virkelighedens eksperter" ude i velfærdsinstitutionerne til arbejdet med at udvikle den offentlige sektor.

Læs mere om sammenhængsreformen i regeringspublikationen: ”Borgeren først – En mere sammenhængende offentlig sektor".

Yderligere oplysninger:

Presse- og kommunikationschef Sigga Nolsøe, tlf. 22 26 95 01, mail: sno@oim.dk