Regionerne holder budgetterne på sundhedsområdet

24-04-2017

Regionerne overholder budgetterne på sundhedsområdet for 2016, viser de endelige regnskabstal fra Danmarks Statistik.

Billede af Simon Emil Ammitzbøll-Bille

De fem regioner holder samlet set sundhedsudgifterne for 2016 inden for budgetterne. Det viser de endelige regnskabstal fra Danmarks Statistik.

I 2016 ligger nettodriftsudgifterne samlet set ca. 0,3 mia. kr. lavere end regionernes budgetter for året. Bruttoanlægsudgifterne til sundhed ender samlet set ca. 1,1 mia. kr. under de vedtagne budgetter for 2016. Bruttoanlægsudgifterne omfatter også de nye store sygehusbyggerier.

I forhold til regional udvikling har regionerne en mindre overskridelse på 10 mio. kr. ud af et budget på ca. 3 milliarder kroner. Det indebærer ifølge gældende lovgivning, at bloktilskuddet bliver sat tilsvarende ned i år.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”De endelige regnskabstal for regionerne slår nu fast, at regionerne overholder budgetterne for 2016 i sundhedsvæsenet. Jeg er naturligvis tilfreds med, at regionerne her har holdt sig inden for rammen. Det glæder mig også, at regionerne har fået bedre styr på medicinudgifterne, der er lavere end budgetteret.”

- Simon Emil Ammitzbøll

 

Regionernes nettodrifts- og bruttoanlægsudgifter, 2016

Mia. kr., 2016-pl.

Budget

2016

Regnskab

2016

Difference

(mia. kr.)

Difference 

(pct.)

Nettodriftsudgifter        
Sundhed i alt 107,7 107,4 -0,3 -0,3
 - heraf tilskudsmedicin  5,8  5,7  -0,1  -2,0
 Regional udvikling i alt  3,0  3,0  0,0  0,3
 Bruttoanlægsudgifter        
 Sundhed i alt  7,2  6,0  -1,1  -15,8

Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriets meropgaveopgørelse.

Anm.: Budgetniveauet er korrigeret for meropgaver i medfør af DUT mv. samt ændrede pris- og lønforudsætninger.

Afvigelser i summering skyldes afrunding.

 

Danmarks Statistik har siden pressemeddelelsen blev bragt korrigeret regionernes regnskaber for 2016. Se opdaterede regnskabstal her.


Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Camilla Severin Madsen, csm@oim.dk, tlf. 22 46 64 70

Fuldmægtig Lars Døssing, ldss@oim.dk, tlf. 41 85 10 47