Partnerskab med detailhandlen skal sikre at unge ikke køber tobak

17-08-2017

Sundhedsministeren mødtes tirsdag med en række interessenter fra detailhandlen for at kickstarte det partnerskab, der skal ende ud med en bedre efterlevelse af forbuddet mod salg af tobak til mindreårige.

Regeringen har med Kræftplan IV en ambition om at skabe den første røgfri generation, så ingen børn og unge ryger i 2030.

Børn under 18 år skal ikke kunne købe cigaretter i supermarkedet eller kiosken. Det er allerede forbudt at sælge tobak til mindreårige, men erfaringen viser, at mange butikker ikke efterlever loven konsekvent. Det skal partnerskabet rette op på.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:     

Vi har haft et godt første møde, som bekræfter mig i, at detailhandlen er klar til at tage et større ejerskab for de regler, vi allerede har i Danmark, og som siger, at man skal være fyldt 18 år for at have lov til at købe tobak. Regeringen anser forebyggelse for at være et samfundsanliggende – og detailhandlen har også et ansvar her. Det oplever jeg, at branchen er enig i, og det er jeg glad for.   

Flere detailhandelskæder arbejder allerede med konkrete initiativer, der skal gøre det sværere for børn og unge at få adgang til tobak i supermarkedet, og i partnerskabet er den danske detailbranche bredt repræsenteret med deltagelse fra LIDL, COOP, De samvirkende købmænd, Dansk Supermarked, Nærbutikkernes Landsforening og Dansk Erhverv.

Den brede opbakning er vigtig, siger ministeren, for partnerskabet kommer til at arbejde på et meget konkret niveau, som skal slå igennem i den enkelte kæde.   

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger: 

Butikspersonalet skal kende reglerne, og butikkerne skal i højere grad selv sikre, at medarbejderne følger lovgivningen. 

I de kommende uger skal initiativerne for partnerskabet konkretiseres yderligere, inden det offentliggøres og udrulles i detailhandlen.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet