Sundhedsminister ønsker forklaring på markant fald i rettidige kræftpakkeforløb

31-08-2017

I 2. kvartal 2017 kom 77 procent af de patienter, der blev henvist til et kræftpakkeforløb igennem inden for de anbefalede faglige frister. Det er det laveste niveau i fire år. Ellen Trane Nørby indkalder nu regionernes formandskab til en samtale.

Markant færre patienter kom i 2. kvartal af 2017 igennem de såkaldte kræftpakkeforløb inden for de frister, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Den samlede andel af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden i hele Danmark var 77 pct. mod 84 pct. i 1. kvartal 2017, viser den seneste monitorering fra Sundhedsdatastyrelsen.

Dermed var andelen af patientforløb gennemført inden for forløbstiden på det laveste niveau i fire år.

Det får sundhedsminister Ellen Trane Nørby til at tage affære.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:    

Det er en alvorlig udvikling, der kommer oven i problemerne med at overholde patientrettighederne på de tidskritiske kræftformer. Jeg er bekymret på patienternes vegne, og har derfor indkaldt Danske Regioners formandskab til en samtale om kræftpakkerne og ventetider på kræftområdet generelt.

Store regionale forskelle  

Faldet i rettidige kræftpakkeforløb kommer kort tid efter, at sundhedsministeren pålagde regionerne en skærpet indberetningspligt efter en række overskridelser af de maksimale ventetider på kræftområdet.

Faldet dækker over store regionale forskelle, men tallene viser, at alle regioner går tilbage, mest i Region Midtjylland, der også har det laveste niveau.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:    

Jeg vil have en drøftelse med regionernes formandskab om, hvordan regionerne får kræftpakkerne tilbage i en positiv udvikling. Når regeringen med Kræftplan IV tilfører 2,2 mia. kr. til kræftområdet over de kommende år, så forventer jeg også, at regionerne lever op til deres del af aftalen med patienterne.

Se monitoreringsopgørelsen for 2. kvartal 2017 hos Sundhedsdatastyrelsen
Læs Sundhedsstyrelsens nyhed om kræftpakkemonitoreringen

Om kræftpakker:

  • Hvis en praktiserende læge får mistanke om, at en patient har kræft, bliver vedkommende henvist til et såkaldt pakkeforløb på et sygehus.
    Her er de enkelte trin for at blive undersøgt og behandlet for kræft tilrettelagt og booket med bestemte tidsfrister og indhold, så patienter med samme kræftsygdom får det samme forløb over hele landet.
  • Kræftpakkerne blev indført i Danmark i 2008 og der er nu kræftpakker for 32 forskellige kræftformer.

Læs beskrivelser af de enkelte pakkeforløb på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Fakta om Kræftplan IV:
  • Venstre-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev i Finanslovsaftalen for 2017 enige om at prioritere et yderligere løft af kræftområdet på ca. 1,5 mia. kr. i en ny Kræftplan IV. Løftet kommer udover allerede prioriterede midler til bl.a. øget kapacitet i kræftudredningen.
  • Der bliver således samlet tilført ca. 2,2 mia. kr. i perioden 2017-2020 til en styrket kræftindsats.
  • Som aftalt i Kræftplan IV er Sundhedsstyrelsen lige nu ved at give kræftpakkeforløbene et serviceeftersyn sammen med regioner og det lægefaglige personale. Her kigges der på, hvordan man kan gøre behandlingsforløbene mere individuelle. 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet