Bedre og hurtigere smertelindring for patienter med livstruende sygdomme

07-12-2017

Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen skal sikre, at patienter med livstruende sygdomme får opfyldt deres behov for smertelindring. Vi skal have samme adgang for patienterne over hele landet, og smerterne skal lindres tidligere, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

En række nye anbefalinger om den palliative indsats over for patienter med livstruende sygdom er på vej ud til kommuner, praktiserende læger og hospitaler.

De nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen skal sikre, at mennesker med livstruende sygdomme får lindret deres lidelser så tidligt og så godt som muligt, uanset om det er fysiske eller psykiske lidelser.

De nye anbefalinger skal give den samme adgang til smertelindring overalt i landet - uanset diagnose. Mange lever længere med en livstruende sygdom, og derfor spiller den palliative indsats en stadig større rolle. Og alle patienter med livstruende sygdom, ikke kun med kræftsygdomme, kan have behov for smertelindring. Derfor skal kvaliteten løftes med bedre samarbejde på tværs af hospitaler, kommuner og praktiserende læger, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Sidste gang anbefalingerne om den palliative indsats blev revideret var i 2011. Med Venstre-regeringens Kræftplan IV fra 2016 blev Sundhedsstyrelsen, i samarbejde med kommuner, regioner og faglige miljøer, sat til at revidere anbefalingerne, så de gælder for alle patienter – uanset diagnose – og løfter kvaliteten i indsatsen.


Fire hovedområder for anbefalinger
De nye anbefalinger er opdelt i fire hovedområder:

• Tidlig, individuel og helhedsorienteret vurdering af palliative behov hos mennesker med livstruende sygdomme, samt tilbud om systematiske samtaleforløb om fremtidig pleje og behandling
• Organisering, ansvar og samarbejde, herunder bl.a. tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
• Uddannelse og kompetencer, bl.a. for at sikre, at smertelindringen varetages på højt fagligt niveau med rette kompetenceniveau, mulighed for rådgivning døgnet rundt mv.
• Monitorering, kvalitetssikring og systematisk registrering af palliative patienter i kommuner og regioner

For hvert område opstiller Sundhedsstyrelsen en række fremadrettede anbefalinger, der tager udgangspunkt i patientens behov og understreger vigtigheden at inddrage patienten og de pårørende.


Minister tilfreds med tidlig indsats


Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er tilfreds med, at de nye anbefalinger er meget operationelle, altså mere til at gå til for sundhedspersonalet end tidligere, og at de fokuserer på, at smertelindring skal i gang så tidligt som muligt.


Patienterne kan have brug for smertelindring helt fra de får deres diagnose om en livstruende sygdom og helt frem til døden. Og efter døden har de pårørende også brug for hjælp. De nye anbefalinger gør op med myten om, at palliation kun er lige før døden indtræffer, og det er jeg tilfreds med, siger Ellen Trane Nørby.


I Kræftplan IV er der afsat 80 mio. kr. i perioden 2017-2020 og yderligere 29 mio. kr. årligt fra 2021 til at styrke den bassale palliative indsats for kræftpatienter. Midlerne skal sikre en ensartet implementering af de nye anbefalinger på tværs af kommunerne.

Se de nye anbefalinger for palliation på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet