Lokalpolitikere får spørgeskema om chikane og trusler

04-12-2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og Danske Regioner sender skema ud til medlemmer af byråd og regionsråd med spørgsmål om chikane, trusler, hærværk og vold.

Undersøgelsen skal give et klart billede af, hvad de folkevalgte bliver udsat for. Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og Danske Regioner arbejder tæt sammen om at gøre noget ved problemerne. Derfor gennemfører de tre parter undersøgelsen i fællesskab. 

 Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

”Som folkevalgt må man tåle, at der indimellem er en hård tone i debatten. Men vi skal ikke finde os i, at de mennesker, der engagerer sig i vores lokale demokrati, bliver udsat for chikane, trusler hærværk og vold. Nu laver vi en grundig undersøgelse. Den skal vise os, hvad problemet præcist er, og hvor vi skal sætte ind. Jeg vil opfordre alle de lokalt valgte til at tage sig den nødvendige tid til at svare på skemaet. For vi skal have et godt grundlag for at arbejde videre med at løse problemerne.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Skemaet sendes i dag ud til landets 2444 siddende medlemmer af byråd og 205 medlemmer af regionsråd.

Spørgsmålene vil blandt andet være:

Har du i din egenskab af kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlem været udsat for en eller flere af følgende former for krænkelser: chikane, trusler, hærværk, vold?

Hvordan har dine oplevelser af chikane, trusler, hærværk og/eller vold påvirket din adfærd?

KL og Danske Regioner spiller med deres viden om problemerne en helt central rolle. Begge organisationer vil arbejde for, at undersøgelsen får en høj svarprocent.

 

KL’s formand Martin Damm siger:

"Der er mange legitime måder at vise sin utilfredshed med politikernes beslutninger på, men det er helt uacceptabelt, hvis man tyer til chikane, trusler, hærværk eller vold. Politikere skal kunne føle sig trygge, når de giver udtryk for deres holdninger og er med til at træffe demokratiske beslutninger for fællesskabet. Ellers risikerer vi, at potentielle politikere skræmmes væk på grund af risikoen for ubehageligheder, og det vil være til skade for os alle sammen. Derfor er denne undersøgelse vigtig for at komme til bunds i problematikken."

- Martin Damm

 

Danske Regioners formand Bent Hansen siger:

”I år var der flere kandidater til regionsrådsvalget end ved de to forrige valg. 1.386 borgere stillede op, og de fortjener vores respekt, ligesom de 205, der nu er valgt. De har fået vælgernes mandat til at prioritere og træffe vigtige beslutninger på vegne af befolkningen. Det er uhørt, hvis folkevalgte bliver udsat for trusler, chikane eller hærværk. Derfor er det godt, at vi nu får kortlagt området. Hvis der er en tendens til, at de folkevalgte er i fare, skal vi handle for at sikre demokratiet, som vi nyder godt af, men aldrig skal tage for givet”.

- Bent Hansen

 

Flere medier har i løbet af 2017 sat fokus på chikane og trusler. To spørgeskemaundersøgelser fra Altinget og Momentum viste, at mellem 30 og 40 procent af lokalpolitikerne har oplevet chikane og trusler.

Som reaktion på det mødtes økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille i oktober med Folketingets kommunalordførere. Her blev det besluttet at foretage en ny undersøgelse, hvor både medlemmer af byråd og regionsråd er med.

Det vil tage 10-15 minutter at udfylde det skema, der indgår i undersøgelsen af chikane, trusler, hærværk og vold. Undersøgelsen foretages i perioden 4.-17. december. Resultatet vil ligge klart i starten af det nye år.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og Danske Regioner vil desuden opdatere den vejledning, der er lavet sammen med PET. Dens formål er at forebygge trusler, chikane og vold og at mindske skaderne, hvis det alligevel finder sted. 

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Kontorchef Nikolaj Stenfalk, nst@oim.dk, tlf. 40 51 98 36