Stor brugertilfredshed med ældreplejen

22-12-2017

De ældre på plejehjem og dem, der bor i eget hjem og modtager hjemmehjælp, er generelt meget tilfredse med både den praktiske og den personlige pleje. Det viser ny undersøgelse, som Epinion har lavet for Sundheds- og Ældreministeriet.

Når de ældre på plejehjem selv bliver spurgt, hvor tilfredse, de er, med den personlige pleje og den praktisk pleje, så svarer de kort fortalt - positivt.

Helt overordnet set viser undersøgelsen, at langt hovedparten af de ældre er tilfredse med den hjælp, de får. Og det gælder uanset, om de bor på plejehjem eller bor i egen bolig og modtager hjemmehjælp.

Øget tilfredshed med plejehjemmene

Således er 91 pct. af de adspurgte på plejehjem tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp, og 91 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige hjælp. Det er en lille stigning i forhold til den sidste tilfredshedsundersøgelse fra 2015. Ældreminister Thyra Frank siger:

De danske plejehjem er bedre end deres rygte. Vi har utroligt mange dygtige og engagerede medarbejdere og ledere rundt omkring i landet, der yder en stor indsats. Hver dag året rundt er der plejetrængende ældre, som oplever at få netop den hjælp, de har brug for. Det skal vi huske på, for det er en vigtig nuancering i forhold til nogle af de dårlige historie, vi af og til hører.

Lidt mindre tilfredshed med hjemmeplejen

Undersøgelsen viser også, at der er sket et lille fald i de ældres tilfredshed med hjemmeplejen. 79 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp. 84 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige hjælp. Det er et lille fald i forhold til 2015. Thyra Frank siger:

Det er stadig langt hovedparten af de hjemmeboende ældre, der er tilfredse med hjemmehjælpen, men udviklingen går den forkerte vej, og det skal vi have rettet op på. På den baggrund glæder det mig ekstra, at finansloven er kommet i hus. Her har vi sammen med Dansk Folkeparti prioriteret 2,7 mia. kr. over de næste fire år til ældreområdet bl.a. til bedre bemanding.

Læs Brugertilfredshedsundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem 

Undersøgelsen baserer sig på svar fra 2.868 borgere på 65 år og derover, som modtager praktisk hjælp eller personlig pleje. Det er 7. gang, at undersøgelsen er blevet gennemført.

Fakta

Undersøgelsen viser bl.a. følgende:

 • Tilfredshed med kvalitet af hjælpen
  91 pct. af beboerne på plejehjem/plejecentre er tilfredse med den praktiske hjælp, mens 91 pct. er tilfredse med den personlige pleje. For ældre i egen bolig er det 79 pct., der er tilfredse med den praktiske hjælp, mens 84 pct. er tilfredse med den personlige pleje.
 • Tilfredshed med hjælpens ensartethed
  Blandt beboere plejehjem/plejecentre svarer 78 og 79 pct., at de er tilfredse med den praktiske hjælps og personlige plejes ensartethed. Blandt ældre i egen bolig er det 66 og 68 pct.
  86 pct. af plejehjemsbeboerne erklærer sig tilfredse med overholdelsen af aftalte tidspunkter for den praktiske hjælp. For hjemmehjælpsmodtagerne er det 77 pct.
 • Tilfredshed med antal forskellige hjælpere
  61 pct. af hjemmehjælpsmodtagere, der modtager praktisk hjælp, er tilfredse eller meget tilfredse med antallet af forskellige hjælpere. Blandt de hjemmehjælpsmodtagere, der modtager personlig pleje, er 55 pct. tilfredse eller meget tilfredse.
 • Tilfredshed med hverdagsrehabilitering
  81 pct. af borgerne i eget hjem er tilfredse eller meget tilfredse med medarbejdernes støtte til at gøre vedkommende så selvhjulpen som muligt ift. den personlige pleje.
 • Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør af hjemmepleje
  60 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne kender frit valg-ordningen, og af dem mener 61 pct., at ordningen er vigtig.
 • Kendskab til ordningen om fleksibel hjemmehjælp
  25 pct. kender til ordningen med fleksibel hjemmehjælp, og heraf mener 66 pct., at den er vigtig.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet