Sundhedsminister: Patienternes udredningsret halter i regionerne

08-12-2017

Der er sket et fald i overholdelsen af udredningsretten for patienter, der henvises til et sygehus for at blive undersøgt. Det viser de nyeste monitoreringstal. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er bekymret for regionernes manglende fokus på patienternes rettigheder, især i Region Hovedstaden.

”Retten til hurtig og effektiv udredning er en meget høj prioritet for regeringen. Patienterne skal have hurtigt svar på, hvad de fejler, hvis de bliver henvist til et sygehus. Derfor er jeg bekymret over, at de nye tal viser et fald i overholdelsen af udredningsretten. Det er ikke godt nok. Nu skal regionerne altså sætte skarpt fokus på, hvordan de kan få tallene længere op”.

Det siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby på baggrund af de nyeste kvartalsvise monitoreringstal for overholdelsen af udredningsretten, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.

Ret til hurtig udredning betyder, at patienter skal kunne få afklaret, hvad de fejler inden for 30 dage, hvis det er lægefagligt muligt.

Men tallene for 3. kvartal 2017 viser, at det samlede niveau på landsplan for andelen af udredningsforløb, hvor udredningsretten overholdes, er på vej nedad i forhold til 2. kvartal 2017.

Store regionale udsving

De nye monitoreringstal viser også, at der er store udsving mellem regionernes overholdelse af udredningsretten. Her er især Region Hovedstaden udfordret.

På det somatiske område er overholdelsen af udredningsretten faldet i forhold til sidste kvartal fra ca.51 procent til ca. 46 procent. Regionen angiver selv årsagen som manglende kapacitet.

I hovedstadens børne- og ungdomspsykiatri er faldet endnu mere markant. Nu overholdes udredningsretten kun for ca. 46 procent af patienterne mod ca. 65 procent i 2. kvartal 2017.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby opfordrer Region Hovedstaden til tage udredningsretten langt mere alvorlig.

”Regionen har selv angivet en række grunde til, at de har oplevet så markante fald. Men jeg må bare konstatere, at der ikke er tilstrækkelig politisk fokus på den nødvendige indsats på området. Derfor vil jeg opfordre det nyvalgte regionsråd til at sætte udredningsretten meget højt på dagsordenen”, siger Ellen Trane Nørby.

Minister: Må ikke svigte børn og unge 


Også andre steder i landet er der udfordringer, og det betyder, at for de fysiske sygdomme overholdes udredningsretten nu for ca. 76 procent af patientforløbene mod 81 procent i sidste kvartal.

Og for patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien blev udredningsretten overholdt for ca. 87 procent i 3. kvartal mod ca. 91 procent i 2. kvartal 2017.

”At udfordringerne med at overholde udredningsretten rammer børn og unge i psykiatrien er alarmerende. Vi taler om børn og unge mennesker, der sammen med deres forældre og pårørende har krav på at vide så hurtigt som muligt, om de har en psykiatrisk lidelse, der skal behandles. Dem må regionerne altså ikke svigte”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

De næste monitoreringstal forventes i marts.

Fakta om udredningsretten:
Et stort flertal i Folketinget bestående af V, K, DF, LA og S besluttede i 2016 at styrke patienternes ret til at blive hurtigt udredt og behandlet.

Ændringen, der trådte i kraft pr. 1. oktober 2016, indebærer, at alle sygehuspatienter – uanset om de lider af en fysisk eller en psykisk sygdom – har ret til at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har kapacitet til at finde ud af, hvad de fejler inden for 30 dage – forudsat at det er fagligt muligt, og patienten ønsker det.

Hvis det ikke er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Loven giver også ret til udvidet frit sygehusvalg til behandling overalt i landet ved en ventetid på over 30 dage i både somatikken og psykiatrien. Patienterne kan dermed få behandling på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan overholde fristen.

Udredningstal for 3. kvartal 2017 for somatiske (fysiske) sygdomme:
Der er registreret ca. 134.600 udredningsforløb. Til sammenligning blev der i 2. kvartal 2017 registreret ca. 128.500 udredningsforløb.
For ca. 76 procent af patienterne er udredningsretten overholdt, hvilket er et fald i forhold til 2. kvartal, hvor andelen var ca. 81 procent.

Udredningstal for 3. kvartal 2017 for psykiatrien:
Der er registreret ca. 2.800 udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien (mod ca. 3.600 i 2. kvartal) samt ca. 4.400 forløb i voksenpsykiatrien (mod ca. 4.900 i 2. kvartal).

For ca. 87 pct. af patienterne er udredningsretten overholdt i børne- og ungdomspsykiatrien (ca. 91 pct. i 2. kvartal), mens det for voksenpsykiatrien gælder ca. 94 pct. (ca. 92 pct. i 2. kvartal).

Monitoreringstal skal tages med et vist forbehold, fordi opgørelsesmetoden stadig er under indfasning. Derfor giver monitoreringen endnu ikke et fuldendt billede af, hvordan udredningsretten overholdes.

Læs mere om udredningstal for 3. kvartal 2017, herunder regionale forskelle, hos Sundhedsdatastyrelsen.


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet