Danmark kandidat til at huse EU's lægemiddelagentur

08-02-2017

Den danske regering har i dag offentliggjort, at Danmark vil arbejde for, at EU’s lægemiddelagentur (EMA) flyttes fra London til København, når Storbritannien forlader EU.

Med den stærke danske tradition for at værne om patientsikkerhed, et vigtigt forskningsmiljø og en tung og innovativ lægemiddelindustri har Danmark gode forudsætninger for at huse EU’s lægemiddelagentur, når agenturet og dets 900 ansatte skal genplaceres efter den britiske udtræden af EU. Sådan lyder det fra den danske regering, som nu byder ind på at få EMA til København.
 
Udenrigsminister Anders Samuelsen siger:

Jeg er meget tilfreds med, at vi i dag formelt kan lancere Københavns kandidatur som nyt hovedsæde for EMA – det har vi arbejdet på i flere måneder. Der er ingen tvivl om, at konkurrencen er hård, men jeg er overbevist om, at det vil være en gevinst for både Danmark, EMA og EU at placere lægemiddelagenturet i København.

Danmark har en af verdens førende lægemiddelindustrier, vi huser allerede FN’s verdenssundhedsorganisation, WHO, og København er en central og dynamisk bro til resten af Europa. Derfor vil jeg sammen med resten af regeringen og den nye særlige udsending for EMA, Lars Rebien Sørensen, de kommende måneder arbejde benhårdt for at samle opbakning til Danmarks kandidatur.


Lægemiddelagenturet har ansvaret for den videnskabelige vurdering og overvågning af lægemidler, der er udviklet af medicinalfirmaer til brug i EU. Agenturet spiller derfor en central rolle i at sikre, at lægemidler til det europæiske marked er sikre, effektive og af høj kvalitet. Derfor vil Sundheds- og Ældreministeriet de kommende måneder spille en central rolle i at tiltrække EMA til København. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby udtaler:


 EMA bør placeres, hvor der er stærke traditioner for at sætte patienten i fokus. Både hvad angår sikkerhed, rettigheder og gennemsigtighed. Det har vi i Danmark. For fortsat at sikre de europæiske patienter adgang til nye lægemidler, kan EMA med fordel placeres et sted, hvor der kan skabes samspil og synergi med lægemiddeludvikling i både offentlige og privat regi.

Det vigtige er, at vi sikrer optimale vilkår for EMA til at udføre sine opgaver, for patienterne i EU skal fortsat kunne være helt trygge ved de lægemidler, der er på markedet. Hvis Danmark bliver valgt, er vi klar til at levere det, EMA har brug for, og sammen med Københavns Kommune sørge for, at der bliver taget ordentlig hånd om de ansatte og deres familier.
 

I forbindelse med kandidaturet har regeringen udpeget Lars Rebien Sørensen, tidligere administrerende direktør i Novo Nordisk, som regeringens særlige udsending. Lars Rebien Sørensen vil de kommende måneder, med udgangspunkt i sit tilbundsgående kendskab til lægemiddelsektoren og store internationale netværk, skulle arbejde tæt sammen med regeringen for at fremme det danske kandidatur.
 
EMA, der i dag er placeret i London, har knap 900 ansatte og koordinerer EU-medlemslandenes arbejde med at godkende og overvåge lægemidler. I forbindelse med den løbende forbedring af reguleringen af lægemidler i EU leverer EMA videnskabelig rådgivning til lægemiddelindustrien.
 
EMA forventes at blive flyttet fra London til et andet EU-land, når Storbritannien i løbet af de kommende år vil udtræde af EU. Det er ikke fastlagt, hvornår der vil blive truffet en beslutning om genplaceringen af EMA.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet