Kræftpakker skal tilpasses patienternes behov

28-02-2017

Sundhedsstyrelsen er som en del af Kræftplan IV gået i gang med et servicetjek af de særlige kræftpakker. Vi skal tage mere hensyn til den enkelte patients situation, siger fungerende sundhedsminister Karen Ellemann.

Hvis en praktiserende læge får mistanke om, at en patient har kræft, bliver vedkommende henvist til et såkaldt pakkeforløb.

Her er de enkelte trin for at blive undersøgt og behandlet for kræft tilrettelagt og booket med bestemte tidsfrister og indhold, så patienter med samme kræftsygdom får det samme forløb over hele landet.

Men erfaringen viser, at nogle patienter kan have særlige behov.

Derfor går Sundhedsstyrelsen nu, som aftalt i Kræftplan IV, i gang med at give kræftpakkerne et servicetjek, så de kan tage mere individuelle hensyn til patienterne og samtidig sikre en høj faglig kvalitet. Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann siger:

Kræftpakkerne har bidraget til at give kræftbehandlingen et mærkbart løft, ved at kræftpatienter får et hurtigt og systematisk forløb. Men ikke to kræftforløb er ens, og nogle kræftpatienter har brug for mere tid til at overveje forskellige behandlingsmuligheder med lægen eller familien. Derfor skal vi se på, hvordan systemet kan tage mere hensyn til den enkelte patients ønsker og behov.

Gennemgår to kræftpakker

Sundhedsstyrelsen vil, i samarbejde med regioner, de lægefaglige miljøer og patientforeninger, gennemgå to konkrete kræftpakker, og muligvis flere, for at kunne tilbyde alle patienter mere individuelle hensyn.

Servicetjekket skal også skabe mere helhed mellem behandlingsdelen og den efterfølgende opfølgning i hjemmet, hos egen læge og på sygehuset. Ambitionen er at være færdig i slutningen af 2018.

For sundhedsministeren er det vigtigt, at der ikke slækkes på de oprindelige ambitioner med kræftpakkerne. Karen Ellemann siger:

Formålet med kræftpakkerne skal fastholdes, nemlig at ingen patienter skal opleve unødig ventetid i forbindelse med deres udredning og behandling. Men hvis vi kan kombinere det bedste fra de standardiserede forløb og samtidig lave mere skræddersyede tilbud, som imødekommer den enkeltes behov, så er vi nået langt.

84 procent gennemføres til tiden

De seneste monitoreringstal for kræftpakkerne, der offentliggøres i dag, viser, at i 4. kvartal 2016 blev 84 procent af kræftpakkeforløbene på landsplan gennemført inden for de anbefalede forløbstider.

Det tal dækker over regionale forskelle, og visse kræftpakker ligger med en lav andel, der gennemføres inden for standardforløbstiden.

Sundhedsstyrelsen har derfor bedt regionerne om redegørelser for udvalgte kræftområder på næste møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet i april måned.

Fakta om kræftpakker:

  • Et kræftpakkeforløb er et på forhånd fastlagt forløb, der beskriver hele forløbet fra begrundet mistanke om kræft hos en patient, gennem udredning, diagnose, behandling og efterbehandling.
  • Kræftpakkerne blev indført i Danmark i 2008, og der er i dag kræftpakker for 32 forskellige kræftformer.

Læs beskrivelser af de enkelte pakkeforløb på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Fakta om Kræftplan IV:

  • Venstre-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev i Finanslovsaftalen for 2017 enige om at prioritere et yderligere løft af kræftområdet på ca. 1,5 mia. kr. i en ny Kræftplan IV. Løftet kommer udover allerede prioriterede midler til bl.a. øget kapacitet i kræftudredningen.
  • Der bliver således samlet tilført ca. 2,2 mia. kr. i perioden 2017-2020 til en styrket kræftindsats.
  • Der er afsat 3 mio. kr. i 2017-2018 til Sundhedsstyrelsens servicetjek af kræftpakkerne.

Læs mere om udmøntningen af Kræftplan IV.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet