Kræftplan IV på vej ud til patienterne

17-02-2017

En ny aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL sætter nu 16 konkrete initiativer fra Kræftplan IV i gang. Bl.a. skal et særligt center bidrage til, at nye behandlingsmetoder kommer hurtigere ud til kræftpatienter i hele landet.

Indkøb af nyt kræftapparatur, bedre kræftkirurgi og målrettede tilbud på sygehusene til unge med kræft.

Det er nogle af de 16 konkrete initiativer fra Kræftplan IV, som nu sættes i gang med den nye aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

Aftalen skal understøtte de nationale målsætninger i den historisk store kræftplan og beskriver, hvordan de 2,2 mia. kr., der er sat af over de næste fire år, skal fordeles mellem regioner og kommuner, og hvem der har ansvar for hvert initiativ. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

På alle kræftpatienters vegne er jeg glad for, at vi nu sætter handling bag ordene, og ruller Kræftplan IV ud på sygehuse og i kommunerne. Kræftområdet får et markant løft, og med de afsatte midler vil vi eksempelvis øge kapaciteten på sygehusene og lade patienternes ønsker og behov sætte dagsordenen i kræftbehandlingen.

Flere skal overleve kræft

Med Kræftplan IV, som også kaldes Patienternes Kræftplan, har regeringen sat sig det mål, at flere skal overleve en kræftsygdom, og at kræftpatienterne oplever hurtige, sammenhængende og trygge forløb med plads til deres egne ønsker.

De 16 initiativer er fordelt på fire indsatsområder, som tilsammen sikrer bedre sammenhæng og patientinddragelse og styrker forebyggelsen, behandlingen og opfølgningen af kræft.

Kræftplan IV sørger også for, at der fremover er tilstrækkelig kapacitet på kræftområdet, så sundhedsvæsnet er rustet til at behandle det stigende antal kræftpatienter, som forventes de kommende år.

Den nye aftale fastslår også, at der årligt kommer en status på, hvor langt man er kommet med initiativerne i Kræftplan IV.  

Læs udmøntningsaftalen med beskrivelse af de 16 initiativer 

Nyt landsdækkende center for kræftbehandling

Som følge af Kræftplan IV skal der etableres et landsdækkende center for kræftbehandling, forskning og udvikling i bl.a. immunterapi og andre lovende behandlingsområder.

Danish Comprehensive Cancer Center skal styrke det nationale samarbejde om kræftforskningen og medvirke til, at nye behandlingsmetoder hurtigere kommer ud til kræftpatienterne. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Centeret skal først og fremmest bidrage til et højt niveau i den danske kræftforskning, så vi får udviklet nye, livsvigtige behandlinger til patienterne. Hvis patienterne skal have fuld gavn af de nye landvindinger i kræftforskningen, skal vi også have de nye behandlingsmetoder spredt ud i hele landet så hurtigt og systematisk som muligt. Det skal det nye center være med til at sikre.

Læs ' Aftale om national model for Danish Comprehensive Cancer Center'  

Fakta om Kræftplan IV

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev i Finanslovsaftalen for 2017 enige om at prioritere et yderligere løft af kræftområdet på ca. 1,5 mia. kr. i en ny Kræftplan IV. Løftet kommer udover allerede prioriterede midler til bl.a. øget kapacitet i kræftudredningen.

Der bliver således samlet tilført ca. 2,2 mia. kr. i perioden 2017-2020 til en styrket kræftindsats.

Læs om finanslovaftalen for 2017 og hvordan de konkrete midler til kræftområdet fordeler sig.

Kræftplan IV har tre nationale målsætninger:

• At kræftoverlevelsen i Danmark i 2025 er på niveau med de bedste af vores nordiske nabolande
• At der i 2030 er en røgfri generation af børn og unge
• At 90 procent af alle kræftpatienter i 2020 oplever, at de har en patientansvarlig læge, der sikrer sammenhæng og tryghed i patientens forløb

Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner indgik i efteråret 2016, i samarbejde med flere faglige organisationer og patientforeninger, en særlig aftale om en national model for patientsvarlige læger.

Læs ’aftale om patientansvarlig læge på plads’

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet