Minister: Transkønnede skal behandles med respekt og værdighed

15-02-2017

Transkønnede skal opleve at blive mødt med respekt og værdighed i sundhedsvæsnet. Sundhedsministeren sætter derfor skub i et åbent og inddragende arbejde om Sundhedsstyrelsens kommende vejledning for udrednings- og behandlingstilbuddene for transkønnede.

Danmark tog for nylig et vigtigt skridt på vejen mod bedre forhold og mindre stigmatisering af transkønnede, da vi som det første land i verden flyttede koderne for transseksualitet fra kapitlet med psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser i den danske version af WHO’s klassifikationssystem.

Men sundhedsminister Ellen Trane Nørby mener ikke, at arbejdet med afstigmatiseringen er slut med kodeflytningen. Hun vil også sikre, at der er en åben og inddragende proces om de retningslinjer, der skal gælde på området fremover. Hun udtaler:

Flytningen af koderne var et virkelig vigtigt og stærkt signal fra dansk side. Men når vi taler ligestilling og frihed til forskellighed, så er det også vigtigt at sikre, at man som transkønnet også i praksis bliver mødt med respekt og værdighed, når man søger hjælp i sundhedsvæsnet.

Ministeren vil derfor som led i arbejdet med at udarbejde en ny faglig vejledning om udredning og behandling af transkønnede bede Sundhedsstyrelsen igangsætte en åben og inddragende proces, hvor interessenter og aktører fra ind- og udland bliver hørt. Ellen Trane Nørby siger:

Jeg tror alle, der har arbejdet med området såvel som med ligestilling og LGBT-området, har hørt beretninger om mennesker, der føler sig stemplet eller mistænkeliggjort, når de møder sundhedsvæsenet. I dag er der transkønnede, der oplever, at de ikke bliver hørt og gennemgår unødigt lange udredningsforløb. Det kan og skal vi kunne gøre bedre, og derfor skal vi sikre, at sundhedsvæsenet – uden at gå på kompromis med fagligheden – møder transkønnede med større forståelse.

Sundhedsministeren er også optaget af, at transkønnede fremover skal have adgang til udredning og behandling flere steder i landet.

I dag varetages den højt specialiserede funktion vedr. udredning og behandling af transpersoner nemlig kun ét sted i Danmark i regi af det multidisciplinære team, der er forankret på Sexologisk Klinik i Region Hovedstaden. Ellen Trane Nørby siger:

Det er vigtigt, at vi får brudt det monopol, der er i dag på området. Transkønnede bliver i dag nødt til gentagne gange at møde op på en klinik i København under deres udrednings- og behandlingsforløb, selv om de bor i Vest- eller Nordjylland. Derfor synes jeg, at det er fornuftigt, at der bliver arbejdet på at få flere behandlingssteder, så vi kan sikre, at transkønnede har adgang til tilbud mere end et sted i landet. 

Hvis der skal etableres et nyt behandlingssted for transkønnede i andre regioner, skal beslutningen ske efter ansøgning fra den pågældende region og indgå i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning.

Det forventes, at der med den nye specialeplan vil være mulighed for at udredning kan varetages i en anden landsdel end København alene, hvis regionen kan ansætte de relevante fagpersoner.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet