Værdighedsmilliarden 2017 bruges på endnu flere varme hænder

11-02-2017

Næsten alle pengene fra den såkaldte værdighedsmilliard går i 2017 til at ansætte personale i ældreplejen. Ældreminister Thyra Frank glæder sig over, at kommunerne fastholder deres fokus på de varme hænder.

Der er en stigende lyst i landets kommuner til at bruge penge fra den såkaldte værdighedsmilliard til varme hænder, der hjælper de ældre på plejehjem og i den kommunale hjemmepleje med både omsorg og aktiviteter.

Langt de fleste af pengene fra den såkaldte værdighedsmilliard går i 2017 til at ansætte nyt personale.

86 pct. af pengene går til lønudgifter, viser en gennemgang af de redegørelser, som kommunerne har indsendt for at få del i værdighedsmilliarden.

I 2016, som var et opstartsår med værdighedsmilliarden, gik 66 pct. til ansættelser. Ældreminister Thyra Frank siger:

Politisk har regeringen taget ansvar for at tilføre ældreplejen flere penge, bl.a. med værdighedsmilliarden. Det er dejligt at se, at kommunerne nu i endnu større omfang vælger de varme hænder til.

Kommunernes redegørelser knytter sig til den kommunale værdighedspolitik for pleje, støtte og omsorg for ældre medborgere, som alle kommuner har vedtaget.

Redegørelserne viser også, at såkaldte 'anskaffelser', altså indkøb af udstyr af forskellig art, er faldet fra 19 pct. sidste år til 4 pct. i 2017. Ældreminister Thyra Frank udtaler:

Jeg er utrolig glad for, at kommunerne har øget deres fokus på at ansætte mere personale i ældreplejen. Jeg er ikke i tvivl om, at denne prioritering vil være med til at skabe yderligere værdighed og tryghed for de ældre.

Fakta om Værdighedsmilliarden:

  • Alle kommuner i Danmark skal lave en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet for den enkelte kommune.
     
  • Den tidligere V-regering har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i Aftalen om finansloven for 2016 permanent afsat 1 mia. kr. årligt, som skal understøtte prioriteringerne i værdighedspolitikken.
     
  • Kommunerne skal i fire år redegøre for, hvordan de ekstra penge vil blive brugt. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

Se fordelingen af Værdighedsmilliarden for 2017 på kommuner 

Læs mere om værdighedsmilliarden

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet