Minister ændrer reglerne for blodprøvetagning på sygehuse

17-01-2017

En ændret bekendtgørelse sikrer, at politiet ikke længere skal betale ekstra honorar til sygehuslæger, der i deres arbejdstid tager blodprøver af bl.a. spritbilister.

Læger ansat på sygehuse skal ikke længere have mulighed for at få dobbeltløn ved at tage en blodprøve fra f.eks. spritbilister for politiet, når de er på arbejde.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby ændrer bekendtgørelsen om regionernes levering af ydelser til offentlige myndigheder, så lægerne kan tage blodprøver som en del af deres almindelige arbejde på sygehuset. Ellen Trane Nørby siger:

Lægerne på sygehusene har hidtil ikke måtte hjælpe politiet uden at tage særskilt betaling. Det har været tåbeligt, så det skal vi selvfølgelig have lavet om, så lægerne bare tager prøverne som led i deres daglige arbejde.

Politiet benytter i dag både privatpraktiserende læger og læger på regionens sygehuse til at tage blodprøver på formodede spritbilister, der i sagens natur skal tages hurtigt for at sikre beviser.

Politiet vil gerne bruge begge typer læger for at være sikre på at få fat i en læge hurtigt nok.

Men, som det er nu, siger reglerne, at regionernes læger ikke må hjælpe politiet som led i deres almindelige arbejde på sygehuset, så længe der er private virksomheder, der kan tage blodprøven i stedet.

Det har antageligt ledt til, at læger personligt har sendt en regning på flere tusinde kroner per blodprøve. Penge, de har kunnet lægge oven i deres almindelige løn.

Med en ændret bekendtgørelse, der undtager politiets bevissikring fra kravet om at private virksomheder skal løse opgaven, vil Danske Regioner og Rigspolitiet derfor kunne indgå en rammeaftale, der reducerer politiets udgifter betydeligt. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det er jo altid rart, at vi sparer samfundet for en udgift, men mon ikke det også er det, som på godt jysk hedder sund fornuft, som vi nu indfører.

Den foreslåede ændring af bekendtgørelsen er nu i høring frem til den 2. februar.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet