Patienter får ret til en gratis bisidder ved klagesamtaler

26-01-2017

Folketinget har vedtaget at stille en uvildig og gratis bisidder til rådighed for patienterne, når de møder op til dialogsamtaler efter en klage. Vi skal sikre patienten en mere ligeværdig situation, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Når en patient klager over en behandling, bliver patienten tilbudt en såkaldt dialogsamtale med repræsentanter fra den pågældende region eller hospital for at tale hændelsen igennem.

De fleste har en person med sig til samtalen, men for nogle patienter er der ikke lige den rette i vedkommendes netværk, som kan træde til med støtte og hjælp til at stille de rigtige spørgsmål og forstå svarene.

Derfor har et bredt flertal i Folketinget vedtaget et lovforslag fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby om at indføre en permanent bisidderordning, så patienter, der klager over en sundhedsfaglig behandling til Styrelsen for Patientsikkerhed, får tilbudt en uvildig og gratis bisidder, hvis de ønsker at gå til en dialogsamtale. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det kan være en svær og utryg situation at sidde over for en række sundhedsprofessionelle og tale en situation igennem, hvor man måske følte sig både svigtet og frustreret. Derfor giver det god mening, at vi sikrer patientens retssikkerhed med en gratis og uvildig assistance, så samtalen bliver mere ligeværdig.

I 2013 kørte en midlertidig bisidderordning, og en evaluering viser, at både patienter og de ansatte i sundhedsvæsenet er godt tilfredse med, at bisidderen er med til dialogsamtalen. Det bidrager til en mere konstruktiv dialog, der kan være præget af mange følelser.

Det skal nu aftales, hvilken privat institution eller flere, der skal administrere og drive den permanente bisidderordning. Sundheds- og Ældreministeriet vil bidrage med op til 400.000 kr. årligt til administration og drift af ordningen.

Både Styrelsen for Patientsikkerhed og regionerne forpligtes til at oplyse om bisidder-ordningen, så alle patienter får tilbuddet.

Læs mere om lovforslaget bag den permanente bisidderordning.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet