Erfaren jurist bliver ny direktør for Ankestyrelsen

04-07-2017

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll udnævner ny direktør for Ankestyrelsen. Det bliver cand.jur. Ingeborg Gade, der kommer fra en stilling som underdirektør i SKAT Jura, som nu skal føre Ankestyrelsen videre.

Ingeborg Gade overtager roret fra Ankestyrelsens mangeårige direktør Thorkil Juul, der går på pension. Ingeborg Gade er cand.jur og kommer fra et job som underdirektør for den juridiske afdeling i SKAT. Inden da var hun vicestatsadvokat hos Rigsadvokaten, ligesom hun i en årrække har arbejdet i Justitsministeriets departement.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Det er min og regeringens klare mål at fortsætte med at nedbringe sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen samtidig med, at den høje faglige kvalitet i opgaveløsningen bevares.

Jeg er meget tryg ved, at det bliver Ingeborg Gade, der nu skal lede styrelsen. Hun har tidligere skabt stærke resultater inden for strategiudvikling, implementering og fastsættelse af kvalitetsstandarder for juridisk opgaveløsning.

Det er min klare forventning, at Ingeborg Gade kan videreføre arbejdet med at gøre Ankestyrelsen til en visionær og strømlinet styrelse.”

- Simon Emil Ammitzbøll

Ankestyrelsen er en faglig uafhængig myndighed, der hører til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ankestyrelsen er den øverste administrative klageinstans navnlig på social- og beskæftigelsesområdet. Styrelsens væsentligste funktion er at garantere borgernes retssikkerhed ved en hurtig og korrekt afgørelse af klagesager. Styrelsen fastlægger derudover praksis på landsplan ved at udsende principielle afgørelser og ved undersøgelses- og vejledningsvirksomhed. Ankestyrelsen har løbende fået nye opgaver og sagsområder. Senest har styrelsen overtaget det fulde ansvar for det kommunale og regionale tilsyn. Styrelsen leverer sekretariatsbistand til seks selvstændige nævn og gennemfører praksisundersøgelser og analyser på primært social- og beskæftigelsesområdet.

Ingeborg Gade har stor erfaring i det politiske system. Hun har mange års ledererfaring kombineret med en tung juridisk ballast og et stærkt fokus på kvalitet og retssikkerhed.

Ingeborg Gade udtaler:

"Jeg har igennem hele mit arbejdsliv haft det privilegium, at jeg har kunnet arbejde med jura med fokus på retssikkerhed. For mig er det helt centralt, at borgere i mødet med det offentlige bliver ordentligt behandlet.

Derfor kan jeg heller ikke forestille mig et mere spændende sted at arbejde end i Ankestyrelsen, hvor ledere og medarbejdere skal sikre, at borgere får de rigtige afgørelser til tiden.

Det er en utrolig vigtig opgave, som jeg glæder mig til at være med til at løfte, ligesom jeg glæder mig til at bidrage til den fortsatte udvikling af Ankestyrelsen”

- Ingeborg Gade

Ingeborg Gade tiltræder som direktør for Ankestyrelsen den 15. august 2017.

 

Yderligere oplysninger:

Presse- og kommunikationschef Sigga Nolsøe, sno@oim.dk, tlf. 22 26 95 07