Sundhedsminister: Kommuner og regioner skal have mere tid til sundhedsaftalerne

10-07-2017

Nyvalgte kommunalbestyrelser og regionsråd har brug for mere tid, når de skal udarbejde nye sundhedsaftaler. Det konkludererede Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som for nylig fremlagde sine anbefalinger, og nu vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby sørge for, at anbefalingen føres ud i livet.

Hvert fjerde år indgår regioner og kommuner sundhedsaftaler, der sætter rammerne for myndighedernes samarbejde om patienter med forløb på tværs af sektorerne. Men den nuværende frist, hvor aftalerne skal sendes til godkendelse hos Sundhedsstyrelsen senest den 31. januar i valgperiodens andet år, gør det ifølge KL og Danske Regioner svært for de nyvalgte politikere i regionsråd og kommunalbestyrelser at nå at sætte sig ordentligt ind i indholdet. Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen har derfor anbefalet, at fristen for indsendelsen fremadrettet skubbes fra 31. januar til 1. juli.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har på den baggrund sendt et brev til alle regionsråd og kommunalbestyrelser om, at kadencen for indsendelsen af sundhedsaftalerne vil blive ændret.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Jeg synes, det er en god idé at give politikerne i kommuner og regioner mere tid til sundhedsaftalerne. Aftalerne er centrale for det samarbejde, der foregår mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren, og parterne skal derfor også have tilstrækkelig tid til at udarbejde dem. Ellers risikerer vi, at de ender med mest at blive administrative papirøvelser i stedet for det værdifulde samarbejdsværktøj, de er tænkt som.

Foruden ændringen af fristen for indsendelsen af sundhedsaftalerne er Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen også kommet med anbefalinger om, at der skal stilles færre – men til gengæld tydeligere og mere forpligtende – krav til aftalernes indhold.    

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger: 

Der er god fornuft i at se på, hvordan vi kan gøre sundhedsaftalerne mindre bureaukratisk tunge og mere politisk forpligtende. Efter sommerferien vil vi derfor kigge på, hvordan udvalgets forslag til ændringer af aftalerne bedst kan virkeliggøres,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet