Åbenhed om brug af skatteborgernes penge skal sikre bedst mulig velfærd

21-06-2017

Regeringen vil oprette en ny enhed for benchmarking under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Når en skole klarer sig godt i nationale tests og samtidig drives effektivt, skal andre skoler kunne lære af det. Når nogle daginstitutioner fungerer bedre end andre under de samme økonomiske rammer, skal det være muligt at hente inspiration.

For at skabe gennemsigtighed i, hvordan vi opnår de bedste resultater og den bedste kvalitet for pengene, opretter regeringen en ny enhed for benchmarking med egen bestyrelse under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Enheden er en central del af sammenhængsreformen, der bl.a. skal bidrage til en mere tidssvarende offentlig sektor.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Jeg vil undgå dyr og dårlig offentlig service. Danskerne skal have mest muligt for skattekronerne. Det er derfor vigtigt hele tiden at have viden om, hvor og hvordan de kommunale og regionale opgaver løses bedst og billigst. Det skal være med til at udvikle den offentlige sektor til gavn for borgerne. Jeg ser frem til, at den nye enhed kommer i gang til efteråret.”

- Simon Emil Ammitzbøll

Benchmarkingenheden skal systematisk arbejde med benchmarking af kommuner og regioners opgaveløsning inden for forskellige sektorer og institutioner i kommuner og regioner. Formålet er at skabe større åbenhed om resultater og opgaveløsning i den offentlige sektor til gavn for borgerne. Det vil samtidig være med til at holde et vedvarende fokus på at bruge skatteborgernes penge mest effektivt og synliggøre, hvor der er potentialer for at løse opgaverne bedre eller billigere.

Innovationsminister Sophie Løhde siger:

”Med benchmarkingenheden skaber vi mere åbenhed om den service og kvalitet, som eksempelvis vores børnehaver, skoler og plejehjem leverer. Det gør det muligt for både medarbejdere, ledere og borgere at sammenligne de enkelte institutioners resultater, og dermed bliver det også nemmere at lade de gode eksempler sprede sig på tværs af det offentlige, hvilket i sidste ende kan sikre højere kvalitet i velfærdsydelserne.”

- Sophie Løhde

Benchmarkingenheden skal samarbejde tæt med relevante videns- og forskningsinstitutioner, for eksempel VIVE, det nyfusionerede Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.  

Det er regeringens mål, at den nye enhed skal etableres pr. 1. oktober 2017.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Chefkonsulent Henning Elkjær Nielsen, hen@oim.dk, tlf. 41 85 14 39