Ældre prioriteres højt i ny aftale med KL

01-06-2017

Ældreminister: Glædeligt med et tydeligt ældreaftryk i kommuneaftalen.

Regeringen og KL har i dag indgået aftale om kommunernes økonomi for 2018, hvor der er prioriteret 800 mio. kr. til borgernær kernevelfærd. Midlerne går bl.a. til ældreområdet til at understøtte kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Ældreminister Thyra Frank er meget glad for aftalen. 

Jeg glæder mig over, at vi er nået til enighed med KL om at prioritere ældreområdet. Det viser, at kommunerne investerer i arbejdet med at yde værdig pleje og omsorg for de ældre.

Pengene kommer fra det moderniserings- og effektiviseringsprogram, som regeringen og kommunerne aftalte med sidste års økonomiaftale. Herigennem skal kommunerne ved bl.a. digitalisering og velfærdsteknologi frigøre penge, som kan prioriteres til nye velfærdsinitiativer. Med aftalen om kommunernes økonomi for 2018 er de frigjorte penge nu bl.a. målrettet ældreområdet.

Ældreminister Thyra Frank har deltaget i forhandlingerne og haft fokus på et tydeligt ældreaftryk i aftalen.  

Ældreområdet er en mærkesag for mig og regeringen. Der har i forhandlingerne været gode drøftelser med KL, der afspejler, at både regeringen og KL prioriterer ældreområdet. Jeg er utrolig glad på de ældres vegne, for det er dem, det handler om. De ældre og deres pårørende skal være trygge ved, at de kan regne med en værdig pleje og omsorg, når de har behov for det.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet