Ældreministeren besøger plejecentre i København og Solrød

02-06-2017

Ældreminister, Thyra Frank, fortsætter i dag sin rundtur til alle landets kommuner, når hun slår vejen forbi det københavnske plejehjem 'Rundskuedagen' og senere på eftermiddagen tager turen til Christians Have Plejecenter i Solrød.

Første stop på ældreminister Thyra Franks besøgstur i dag går til Rundskuedagens Plejecenter på Vesterbro i København  

Det selvejende plejecenter, der har plads til 37 beboere, er et af Københavns Kommunes seks såkaldte profilplejehjem, med forskellige fokusområder, hvor formålet i endnu højere grad er at imødekomme borgernes individuelle behov og interesser.  Rundskuedagens særlige profil er mad.   

Ministeren får også lejlighed til at se, at på trods af en adresse på Vesterbro i det indre København så har profilplejehjemmet både egen urtehave og høns. Og ”Rundskuedagen” har deres eget køkken, hvor det er kokke, der laver maden. Alt bliver helst lavet fra bunden, både brød, pålæg og middagsmad. Udover at gøre noget særligt ud af maden og måltiderne sørger plejecentret også for bl.a. temadage, hvor beboerne får mulighed for ture ud af huset.   

Ældreminister Thyra Frank siger: 

Besøget på Rundskuedagens Plejecenter har jeg set frem til, for her er mad, madlavningen og samværet omkring måltiderne i højsædet. Netop maden og køkkenerne har betydet meget for mig i alle mine år i arbejdet med ældre. Det er virkelig en mærkesag for mig. Derfor har jeg set frem til, at se hvordan man gør noget særligt, for beboerne, der alle har en særlig interesse for mad. 

Senere på fredagen går turen til ældreministeren Christians Have Plejecenter i Solrød. - Det særlige ved Christians Have er, at plejecentret er delt i to. Den ene del er kommunalt drevet, mens den anden del er drevet af den private sundhedsvirksomhed Aleris, som tilbyder aktiviteter inden for både privathospitaler, ældreomsorg og psykisk pleje i Sverige, Norge og Danmark.   

Det unikke ved Christians Have Plejecenter er, at det er det eneste plejecenter i Danmark, der huser såvel en kommunal og en privat leverandør.   

Solrød Kommune har netop fået tildelt midler fra køkkenpuljen til renovering af køkkener på netop Chr. Have, og har fået ca. 100.000kr.  til renovering af et fælleskøkken placeret i forbindelse med stedets aktivitetsrum.   

Thyra Frank siger:   

Da jeg besluttede mig for at jeg vil rundt i alle landets kommuner, så var Christians Have Plejecenter i Solrød fra starten ét af de steder, jeg satte kryds ved. Derfor glæder jeg mig til senere i dag at se og høre, om hvordan man finder balancen i et offentligt-privat samarbejde i det eneste plejecenter i Danmark, der både har en kommunal og en privat leverandør. Derudover ser jeg også frem til at høre mere om kommunens og plejecentrets planer for renoveringen af køkkenet, som de netop har fået penge fra køkkenpuljen til.

Besøgene i dag er arrangeret som led i ældreministerens rundtur til alle landets kommuner, hvor formålet er at indsamle gode erfaringer på ældreområdet. Under sine besøg vil ældreministeren også bruge anledningen til at høre om kommunernes erfaringer med dokumentation i ældreplejen og indsamle gode input og ideer til det afbureaukratiseringsarbejde, som hun har sat i gang sammen med KL.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet