Aftale med KL giver klare aftryk til ældre og sundhed

01-06-2017

Regeringen og kommunerne er i dag blevet enige om økonomien for det kommende år. Både sundhedsministeren og ældreministeren er tilfredse med aftalen, som styrker den kommunale opgavevaretagelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, de psykiatriske patienter og ældreplejen.

Regeringen og KL er enige om at løfte den borgernære kernevelfærd. Både Ellen Trane Nørby og Thyra Frank hæfter sig ved at økonomiaftalen for 2018 er rigtig god for de ældre og patienterne.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:  

Vi har fået en god aftale, hvor regeringen og KL er enige om at prioritere det nære sundhedssystem - og de ældre - og det er nødvendigt i en tid, hvor udviklingen betyder, at vi får flere ældre og kronikere.

Jeg er rigtig glad for, at aftalen om, at det igangværende styringsarbejde af psykiatrien har stor prioritet. Det er rigtig vigtigt, at vi får set grundigt på, hvordan styringen og kvaliteten i psykiatrien kan forbedres. Formålet er klart for mig – det handler om, at snitflader på tværs af sektorer fjernes til gavn for mennesker med psykiske lidelser. Vi har med aftalen forpligtet hinanden på at kunne præsentere en række ambitiøse anbefalinger på området sidst på året, og det er tiltrængt.

Økonomiaftalen betyder, at kommunernes økonomi bliver løftet med 0,8 mia. kr., som skal prioriteres til kernevelfærd. Her vægter aftaleteksten, at pengene bl.a. skal understøtte kommunernes arbejde med at yde en værdig pleje og omsorg for de ældre.

Thyra Frank siger:    

Det er et meget vigtigt signal, vi sender med den her aftale. Vi giver 0,8 mia. kr. til kernevelfærd, som især skal ud og arbejde til glæde for de ældres pleje og livskvalitet. Det gør mig uendelig glad, at KL er enige med regeringen i den prioritering.

Her er man også blevet enige om at igangsætte en kuglegravning af ældreområdet, så der kan findes mere tid til kerneopgaven. Ved siden af kulegravningen fortsætter det afbureaukratiseringsarbejde, som ældreministeren og KL igangsatte i december 2016. 

Thyra Frank siger:  

De ansatte i ældreplejen og plejehjemmene skal ikke opleve, at de er nødt til at vende ryggen til Hr. Hansen, fordi de hele tiden skal registrere og dokumentere. Vi skal vise mere tillid til de mange dygtige medarbejdere i ældreplejen, som skal have frihed til at koncentrere sig om kerneopgaven, nemlig omsorgen og plejen for de ældre.

Senere på sommeren afsluttes arbejdet med at se på, hvordan konkurser i ældreplejen kan forebygges, og i forhandlingerne er det aftalt, at regeringen vil drøfte resultatet af analysearbejdet med KL.   

Læs aftaleteksten på Finansministeriets hjemmeside her

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet