Diabetesbehandlingen skal tilpasses den enkelte

30-06-2017

Sundhedsstyrelsen kommer nu med sine faglige anbefalinger til en ny diabeteshandlingsplan, som regeringen søsætter til efteråret. Anbefalingerne peger på, at man skal kigge mere på den enkelte patients behov og skræddersy behandlingen mere for at sikre, at alle diabetespatienter får lige gode muligheder for at leve et godt liv. Sundhedsministeren ser gode takter i anbefalingerne.

Den danske diabetesbehandling har høj faglig kvalitet, men Sundhedsstyrelsen peger på, at behandlingen ikke er lige god for alle. Patienter, der ikke har så mange ressourcer, kan have brug for mere støtte til at gennemføre behandlingsforløb, mens andre patienter måske slet ikke har brug for den pakke, de bliver tilbudt i dag.

Ellen Trane Nørby siger:   

Når behandlingen er tilrettelagt, så den er ens for alle, så taber vi nogen, fordi de ikke har overblik og overskud til at overholde alle aftaler og selv sørge for at blodsukkerniveauet er velreguleret. Vi ved, at fx mennesker med psykiske lidelser og mennesker uden uddannelse er udsatte i de eksisterende system. Dem skal vi hjælpe mere. Til gengæld er der andre, som har helt styr på deres sygdom, som ikke har brug for al den hjælp, vi tilbyder i øjeblikket. 

Lighed i sundhed går igen i flere af anbefalingerne. Mange danskere har diabetes 2 uden at vide det, og det kan forværre sygdommen. Derfor har Sundhedsstyrelsen fokus på tidlig opsporing overfor særligt mennesker i høj risikogruppen: mennesker med overvægt eller forhøjet kolesterol i blodet. Styrelsen anbefaler, at man i kommunerne og fx på botilbud uddanner personalet til at genkende og følge op på symptomer på diabetes hos udsatte borgere.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Også med tidlig opsporing handler det om at bruge ressourcerne rigtigt. Vi skal ikke sygeliggøre folk og overbehandle, så det er vigtigt – som anbefalingen også lyder – at det er en fokuseret opsporing, ikke en bred og generel,” siger sundhedsministeren, der også er glad for at se, at styrelsen også har anbefalinger der går på den uensartethed, der er geografisk. Her skal tættere samarbejder mellem kommuner og regioner dæmme op for fx lange distancer mellem patient og behandling, som gør at nogle patienter dropper ud.

Til efteråret præsenterer sundhedsminister Ellen Trane Nørby og regeringen en national diabeteshandlingsplan bl.a. på baggrund af de faglige anbefalinger. Den nationale diabeteshandlingsplan finansieres af satspuljemidler, som satspuljekredsen har afsat 65 mio. kr. til i perioden 2017-2010.

Anbefalingerne ligger under fem temaer:

  • Generel forebyggelse og sundhedsfremme – så færre udvikler type 2-diabetes
  • Tidlig opsporing og rettidig indsats – så færre får komplikationer og alvorlige følgesygdomme af type 2-diabetes
  • Fokuseret og skræddersyet indsats - ud fra den enkeltes behov
  • Organisering af indsatsen – med mennesket i centrum
  • Kvalitet i indsatsen – så alle med behov får tilbud af høj ensartet kvalitet

Læs alle anbefalingerne "Styrket indsats for mennesker med diabetes - Fagligt oplæg til en national handlingsplan 2017-2020" 

Baggrund:

Diabetes er en af de kroniske sygdomme, som rammer flest danskere, og antallet er fordoblet siden 1997. Stigningen vurderes at skyldes en kombination af det stigende antal overvægtige danskere, en ældre befolkning, længere overlevelse på grund af bedre behandling og tidligere diagnostik af diabetes.

Årligt diagnosticeres cirka 15.000 nye patienter, hvoraf op mod halvdelen allerede har udviklet senfølger såsom nyresvigt og øjensygdomme.

Det er derudover estimeret, at omtrent 150.000 danskere lever med uopdaget type 2-diabetes. Der er markant ulighed inden for diabetesområdet. Borgere med kortere uddannelser rammes oftere af sygdommen, indlægges oftere som følge af deres diabetes, har flere alvorlige følgesygdomme og har en øget overdødelighed sammenlignet med borgere med længerevarende uddannelser.

Læs også "Sundhedsminister sparker ny national handlingsplan mod diabetes i gang"

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet