Er din kommune demensvenlig?

09-06-2017

Det skal alle kommuner i 2025 kunne svare ja til. Derfor har Ellen Trane Nørby og Thyra Frank sendt et brev til landets kommunalbestyrelser med opfordring til at blive demensvenlige.

Mange kommunalbestyrelser har allerede vedtaget demensstrategier og formuleret politikker, der skal gøre det mere trygt og rart for mennesker med demens at færdes og bo i kommunen. Men alle 98 kommuner skal med på vognen. Derfor brevet.

Ældreminister Thyra Frank siger:   

Vi sender et brev ud til alle kommunerne for at minde dem om visionerne i demenshandlingsplanen, som vi lancerede sidste år. Det er ment som et kærligt skub. Alle kommuner vil jo gerne være demensvenlige. Vi har afsat 470 mio., men det er kommunerne, der spiller en helt afgørende rolle, når pengene skal ud og gøre gavn for mennesker med demens og deres pårørende.   

I dag har omkring 35.000 danskere over 65 år fået en demensdiagnose, men det anslås, at det samlede antal mennesker, der lever med demens, er mere end dobbelt så højt. Det tal vil stige i takt med at befolkningen bliver ældre. Derfor har regeringen sammen med satspuljepartierne opstillet tre klare mål for den fremtidige demensindsats: Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner. Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 pct. skal have en specifik diagnose. Endelig skal pleje- og behandlingsindsatsen forbedres så forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens bliver nedbragt med 50 pct. frem mod år 2025. 

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Der skal sættes ind mange steder. Demens er en sygdom, som rammer den enkelte hårdt, men som også stiller store krav til familien og det omgivende samfund. Derfor skal kommunerne både lade sig inspirere af hinanden og af demenshandlingsplanen, som består af 23 konkrete initiativer.   

De afsatte midler er øremærket forskellige initiativer såsom et kompetenceløft til frontpersonale og ledere. Og oprettelse af aktivitets og rådgivningscentre for mennesker med demens og deres pårørende. Kommunerne afgør selv, hvilke initiativer de vil prioritere. Men det at være demensvenlig kommune kan eksempelvis indebære at have en lokal demensstrategi, der beskriver kommunens politik og indsatser. At information om støtte, rådgivning, aktiviteter og pleje- og behandlingsindsatsen er let tilgængelig og overskuelig for mennesker med demens og deres pårørende. At de fysiske rammer og ikke mindst plejeboligerne er demensvenligt indrettet. Samt at det offentlige rum generelt tænkes og indrettes mere demensvenligt, fx i forhold indkøbsmuligheder, transportmuligheder, lokalplaner m.v.

Sundhedsministeren og ældreministeren vil løbende følge kommunernes arbejde med demenstiltagene, og næste forår vil der for første gang blive evalueret på de tre nationale mål for demensindsatsen i Danmark frem  imod 2025, herunder hvor mange demensvenlige kommuner vi har.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet