Folketinget har vedtaget at udvide perioden med lave færgetakster

01-06-2017

Taksterne på færgerne til de danske øer kan sænkes i en større del af året. Nu bliver der gradvist indført et landevejsprincip hele året med undtagelse af sommerferien.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Passagerer, der rejser med færge til de danske øer udenfor højsæsonen, kan nu også i vintersæsonen slippe billigere.

Et enigt folketing har i dag vedtaget at gøre det muligt for de kommuner, der har ikke-statslige færgeforbindelser til øer, at sætte færgetaksterne ned igen.

Det er tredje gang indenfor de seneste tre år, at politikerne har besluttet at gøre færgetaksterne billigere. Første gang var i 2015, hvor 30 øer fik mulighed for nedsættelse af færgetaksterne for godstransport med op til 80 procent. Anden gang var sidste år, hvor det blev muligt at sætte færgetaksterne for passagerer ned i de perioder, der grænser op til skolernes sommerferie.

Den nye lov giver samtidig økonomi- og indenrigsministeren mulighed for at lave en momskompensationsordning til de omfattede kommuner, der sikrer, at tilskuddene anvendes fuldt ud til nedsættelse af færgetakster.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Lavere færgetakster har allerede givet vækst og udvikling på øerne. Nu går vi et skridt videre. Den lov, vi har vedtaget, betyder, at landevejsprincippet gradvist bliver udvidet til hele året bortset fra i sommerferien. Det vil gavne turismen, samtidig med at det vil gøre det lettere at bo og drive virksomhed på øerne.

Jeg glæder mig også over, at vi får løst en momsproblematik, så den reelle værdi af tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport og passagerbefordring opretholdes.”

- Simon Emil Ammitzbøll

 

Fakta

Ved et landevejsprincip forstås, at billetprisen for at sejle med en færge svarer til omkostningen ved at køre en tilsvarende strækning på landevej.

Kommunerne må anvende de nye tilskud til nedsættelse af færgetakster fra efter sommerferien.

Med loven bliver der tilført yderligere 11,7 mio. kr. i 2017, 17,6 mio. kr. i 2018 og 23,4 mio. kr. i 2019 og frem til lavere færgetakster. Tilskuddet kommer oven i de 56,7 mio. kr., som i forvejen er afsat på området. 

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Kontorchef Søren Hansen Thomsen, sht@oim.dk, tlf. 41 95 55 47