Kommuner og regioner har nu fået besked om tilskud og udligning for 2018

30-06-2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop meldt fordelingen af tilskud samt frister og vilkår for ansøgning om særtilskud og lån ud til kommuner og regioner. Det betyder, at kommuner og regioner nu kan begynde sidste fase af budgetlægningen for 2018.

Nu kan kommuner og regioner gå i gang med at få de sidste brikker på plads i forhold til budgetterne for 2018. De har nemlig netop fået besked om, hvordan bloktilskud og andre tilskud bliver fordelt i 2018. Som noget nyt indgår den nye særtilskudspulje til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår på 300 mio. kr. også i udmeldingen.

Centrale punkter i udmeldingen til kommunerne er:

  • Det samlede statslige tilskud til kommuner er på 61,9 milliarder kroner. Heraf fordeles 48,2 milliarder kroner gennem landsudligningen og 6,8 milliarder kroner gennem udligningsordningen for kommuner uden for hovedstadsområdet med et højt strukturelt underskud.
  • Tilskud og bidrag på 2,9 milliarder kroner i hovedstadsudligningen, 4,8 milliarder kroner i udligningen vedrørende indvandrere og efterkommere og 11,0 milliarder kroner i beskæftigelsestilskud.
  • Ø-tilskud og tilskud til nedsat færgetakst og andre ordninger for i alt 6,9 milliarder kroner.

Det samlede statslige tilskud i 2018 er mindre end tilskuddet i 2017. Det skal ses i sammenhæng med en vækst i kommunernes skattegrundlag. Det indgår også i udmeldingen, hvad kommunerne kan regne med som statsgaranteret grundlag for udskrivningen af skat.

Med virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje på 300 mio. kr. Puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og objektive kriterier for demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer i kommunerne. Fordelingen af puljen for 2017 og 2018 fremgår af tilskudsudmeldingen. 

Kompensationsordningen i forbindelse med reformen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet er forlænget til også at gælde for 2018. Den begrænser de enkelte kommuners tab og gevinster som følge af ændringerne, der trådte i kraft i 2016. Ordningen indebærer, at et overskud på 24,3 mio. kr. overføres til særtilskudspuljen til fordeling til særligt vanskeligt stillede kommuner med udfordringer på beskæftigelsesområdet og konsekvenser af refusionsomlægningen. 

Regionerne har fået besked om fordelingen af bloktilskud på 94,3 milliarder kroner til finansiering af sundhedsvæsenet og 2,3 milliarder kroner til finansiering af regionale udviklingsopgaver. Regionerne har også fået meddelelse om bl.a. vilkår og ansøgningsfrister til lånepuljer. 

Læs om Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding her: Tilskud og udligning for kommuner i 2018 og Bloktilskud til regionerne for 2018.

 

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Bjarne Simonsen, tlf. 41 85 14 48, bs@oim.dk

Presse- og kommunikationsmedarbejder, Camilla Severin Madsen, tlf. 22 46 64 70, csm@oim.dk