Kommunal udligning og generelle tilskud 2018

01-07-2017

Statens bloktilskud til kommunerne for 2018 udgør 61.871,0 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet giver den 30. juni 2017 alle kommuner meddelelse om deres del af tilskuddet. Meddelelsen indeholder en samlet oversigt over hver enkelt kommunes tilskuds- og udligningsbeløb, som kommunerne kan lægge til grund for deres budgetlægning for 2018.