Minister: Ny vejledning gør op med forældet syn på transkønnede

02-06-2017

Sundhedsstyrelsen sender i dag en ny vejledning for udredning og behandling af transkønnede i offentlig høring. Vejledningen udsendes på baggrund af en inddragende proces med organisationerne og faglige aktører på området , som sundhedsminister Ellen Trane Nørby igangsatte tidligere på året, for at LGBTI-organisationerne også kunne bidrage og komme til orde.

Et nyt syn i sundhedssystemet på udredning og behandling af transkønnede, med respekt og inddragelse af den enkelte. Det er tilgangen i det udkast til ny vejledning, som Sundhedsstyrelsen i dag sender i høring.   

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Det skal være slut med, at transkønnede, der søger behandling i sundhedsvæsenet, får en oplevelse af at blive mødt med mistro og fordømmelse. Transkønnede skal have den samme respekt og værdige behandling som alle andre. Jeg ser frem til en god og lang hørringsproces, hvor alle, der ønsker at bidrage, er velkomne til at komme med deres holdninger og kvalificere den endelige vejledning. 

Vejledningen er resultatet af en åben og inddragende proces, hvor LGBTI-miljøet og relevante transpolitiske organisationer og aktører fra ind- og udland er blevet hørt og involveret, sådan som sundhedsministeren tidligere på året bad Sundhedsstyrelsen om at sikre.   

Processen har bl.a. budt på flere møder mellem Sundhedsstyrelsen og relevante organisationer, en større konference med international deltagelse, samt møder mellem organisationer på området og sundhedsministeren, herunder den fungerende sundhedsminister, Karen Ellemann.

Det er ikke første gang, at behandlingen af transkønnede har opnået politisk opmærksomhed og handling. Der er i de senere år taget adskillige initiativer til at forbedre forholdene for transkønnede og mindske stigmatiseringen i samfundet.   

Senest markerede Danmark sig som det første land i verden, da man per 1. januar 2017 flyttede diagnosekoderne for transkønnethed fra kapitlet om psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser i den danske version af WHO’s klassifikationssystem – netop for at tydeliggøre, at diagnosen ikke er en sygdom, lidelse eller seksuel tilstand.  

Læs "Høring af vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold"

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet