Økonomi- og Indenrigsministeriet præciserer regler for kommunale forvaltningers bistand til folkevalgte

30-06-2017

Alle kommuner har modtaget et brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Brevet har til formål at vejlede alle byråd om de retlige rammer for den kommunale forvaltnings bistand til de folkevalgte medlemmer.

Samarbejde mellem de kommunale forvaltninger og de folkevalgte medlemmer har været omtalt bl.a. i udtalelser fra det kommunale tilsyn i første instans. Økonomi- og Indenrigsministeriet har imidlertid ikke før haft grund til at udtale sig herom. Da der er tale om spørgsmål af stor betydning for arbejdet i kommunerne, har ministeriet nu fundet grund til at afgive en generel vejledende udtalelse.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Med brevet får alle 98 kommuner klarhed over en række svære spørgsmål om samarbejdet mellem politikere og forvaltning. Det er jeg glad for, og jeg håber, at det vil styrke det lokale demokrati og gøre det daglige arbejde i kommunerne lettere.”

- Simon Emil Ammitzbøll

Af brevet fremgår om forvaltningens bistand til medlemmerne bl.a.:

  • Forvaltningen kan kun yde bistand i kommunale sager – ikke i private eller partipolitiske forhold eller til et medlems erhverv.
  • Forvaltningen kan yde bistand, når byrådet har besluttet det. Eller der kan være en kommunal praksis.
  • Bistand kan f.eks. omfatte praktisk hjælp og indholdsmæssig bistand i de kommunale sager. Forvaltningen kan blandt andet sende oplysninger og vurderinger og yde bistand til udformningen af et medlems forslag.
  • Bistand må derimod ikke omfatte politisk rådgivning på tværs af sagerne eller bestå i at fremme et medlems eller en gruppes forslag over for borgerne. Grunden til det er, at forvaltningen ikke må ses som en del af det politiske spil i byrådet.
  • Alle skal behandles lige med hensyn til bistand. Det betyder bl.a., at alle medlemmer skal kende deres adgang til bistand.
  • Ministeriet opfordrer til, at alle byråd fastsætter rammer for bistanden. Det kan være med til at sikre en rimelig balance mellem flertal og mindretal i byrådet.

 Af brevet fremgår om forvaltningens arbejde for byråd og udvalg bl.a.:

  • Borgmesteren eller et flertal i byrådet kan ikke udenom de formelle møder bestemme, at forvaltningen skal forelægge sager for byråd eller udvalg med et bestemt indhold eller med bestemte oplysninger. Det er kun på byråds- eller udvalgsmøder, at de folkevalgte kan beslutte, at forvaltningen f.eks. skal belyse en bestemt løsning.
  • Når forvaltningen forbereder sagerne, vil den i vidt omfang tage hensyn til flertallets ønsker. Dette sker, så de sager, der forelægges, rent faktisk kan vinde flertal.

Brevet handler ikke om kommunens muligheder for at godtgøre udgifter eller yde økonomisk støtte til medlemmerne.

  

Fakta

Bistand til byrådsmedlemmer: Når man hjælper et medlem eller en gruppe af medlemmer med at fremme deres sag.

Arbejde for byråd og udvalg: Alt, hvad forvaltningen forudsættes at skulle gøre, for at få kommunen til at fungere.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72282416

Chefkonsulent Lise Brandi-Hansen, lbh@oim.dk, tlf. 41851422

Læs mere