Økonomiloftet for praktiserende læger forlænges

02-06-2017

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som sikrer den økonomiske ramme for almen praksis, indtil en ny overenskomst er på plads. Sundhedsministeren opfordrer parterne til at sætte sig til forhandlingsbordet igen.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RTLN) har i mere end seks måneder forhandlet om en ny overenskomst for de praktiserende læger.

I slutningen af april måtte parterne konstatere, at det ikke er lykkedes at nå til enighed om aftalens økonomi, og forhandlingerne er derfor afbrudt.

I dag har et bredt flertal i Folketinget så vedtaget et lovforslag, der sikrer, at den økonomiske ramme for almen praksis ikke overskrides i perioden fra 1. september 2017 og frem til, at der indgås ny overenskomst.

Den nuværende økonomiske ramme – også kaldet økonomiprotokollatet – udløber den 31. august i år, og lovforslaget forlænger protokollatet, men ændrer ikke ved indholdet.

De rettigheder og pligter, der er aftalt mellem parterne, gælder altså fortsat.  

For sundhedsminister Ellen Trane Nørby sikrer lovforslaget, at de samlede offentlige udgifter til sundhedssektoren holdes inden for ansvarlige økonomiske rammer.  

Ellen Trane Nørby siger:   

Det her handler om tryghed for borgere og patienter. Vi har behov for en stærk almen praksis, og forslaget er rettidig omhu i forhold til økonomien om almen praksis, indtil forhandlingsparterne er enige. Intet andet. Men jeg vil da gerne opfordre parterne til at komme tilbage til forhandlingsbordet hurtigst muligt, så der ikke skabes unødig bekymring om danskernes fremtidige muligheder for at få hjælp hos den praktiserende læge.

Loven træder i kraft den 1. september 2017 og falder bort, når en ny overenskomstaftale mellem RTLN og PLO er trådt i kraft, eller den gældende overenskomst evt. opsiges.   

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet