Pulje: Bedre rådgivning til mennesker med demens og deres pårørende

22-06-2017

Danmark skal være et mere demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv. Sundhedsstyrelsen slår nu en pulje op til at etablere 12-15 regionale rådgivnings- og aktivitetscentre.

Pårørende til mennesker med demens bruger mange timer på at passe og pleje deres familiemedlemmer, og det kan være hårdt for både helbred og psyke.

Derfor skal der ifølge den nationale demenshandlingsplan 2025 være flere rådgivnings- og aktivitetscentre rundt om i landet med åbne tilbud til både demensramte og deres pårørende.

Her skal de kunne møde ligesindede i trygge rammer og få hjælp og rådgivning, især i den tidlige fase af sygdommen, hvor familien skal vænne sig til et liv og en hverdag med demens.

Nu slår Sundhedsstyrelsen en pulje op på 35,5 mio. kr., så en eller flere kommuner i samarbejde med enten regioner eller frivillige kan søge om midler til at etablere 12-15 regionale rådgivnings- og aktivitetscentre.

Ældreminister Thyra Frank siger:

En demensdiagnose er en livsomvæltende hændelse både for mennesket der rammes af sygdommen og for de pårørende, som står med en kæmpe opgave, der kan fylde hele ens verden. Jeg har selv besøgt Kallerupvej i Odense, der har været et af de rådgivnings- og aktivitetscentre, der har tjent som inspiration til dette initiativ. Her så jeg, hvor meget det betyder for både de demensramte og deres pårørende, at de hurtigt og uden aftale kan møde andre i samme situation og få støtte og rådgivning. At vi nu får etableret endnu flere steder som Kallerupvej vil komme rigtig mange familier til gavn.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:  

Behovet for hjælp og rådgivning til pårørende og mennesker med demens er stort. Og vi skal have fokus på, at hjælpen ikke må blive et geografisk lotteri, hvor du får god støtte i én del af landet og mindre god støtte i en anden del. Tilbuddene skal være på samme høje niveau for alle. Derfor er det vigtigt, at vi får spredt rådgivningen ud på flere centre tættere på borgerne.

De kommende rådgivnings- og aktivitetscentre skal især have fokus på yngre med demens. Her er det svært at lave målrettede tilbud i den enkelte kommune.

Rådgivningen til de yngre demensramte og deres familier kan især handle om økonomi og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Ellers skal centrene tilbyde støttende samtaler og rådgivning til mennesker med demens og deres pårørende, sociale og fysiske aktiviteter, mulighed for samvær med ligestillede via fx demenscafeer, pårørendegrupper og kurser og viden om hjælpemidler.

Centrene vil primært være for hjemmeboende mennesker med demens i de tidlige stadier af sygdommen.

Læs mere om vilkår for puljeopslaget

Ansøgningsfristen er 29. september, og der gives tilsagn eller afslag primo november 2017.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet