Sundhedsminister: Flere kronikere kræver sammenhæng i sundhedsvæsenet

21-06-2017

I de kommende år fordobles antallet af mennesker med type 2 diabetes, og der kommer op mod 40 procent flere med KOL. Det viser den første fremskrivning af udviklingen i de to kroniske sygdomme. Det stiller store krav til sundhedsvæsenet om forebyggelse og sammenhæng, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Der kommer flere og flere ældre i samfundet, bl.a. fordi store generationer i de kommende år vil være blandt de ældste i vores samfund. Samtidig ser vi også, at antallet af overvægtige stiger.

Det betyder, at der frem til 2030 kan forventes en stor stigning i antallet af borgere med kroniske sygdomme som lungesygdommen KOL og type 2-diabetes.

Antallet af borgere med type 2 diabetes vil næsten fordobles, fra omkring 220.000 til 430.000, mens antallet af KOL-tilfælde skønnes at stige med 30-40 pct. til ca. 250.000 patienter.

Det viser den første fremskrivning fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF) af de to kroniske sygdomme.

For sundhedsminister Ellen Trane Nørby er udviklingen et kraftigt signal til sundhedsvæsenet:   

Tallene giver os et bud på, hvor mange borgere med KOL og type2-diabetes, vi kan forvente i fremtiden og dermed også den stigende udfordring for sundhedsvæsenet, hvis den historiske udvikling i sygdomsforekomsten får lov at fortsætte. Mange kronikere, der har behov for hjælp og støtte fra sygehuset, kommunen eller den praktiserende læge, oplever desværre ofte, at indsatserne fra de forskellige kræfter ikke er koordineret godt nok. Det skal ændres. Vi skal også have større fokus på forebyggelse, især over for rygning og overvægt, for at reducere antallet af syge.

Læs ’Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2030´  

Det er Sundheds- og Ældreministeriet, der har bedt SIF om at fremskrive udviklingen i de to meget udbredte kroniske sygdomme.

Udviklingen i antallet af borgere med KOL skyldes næsten udelukkende flere ældre borgere, mens antallet af borgere med type 2 diabetes, der ofte er forbundet med svær overvægt, vil stige som følge af flere ældre og stigende sygdomsforekomst i de fleste aldersgrupper.

Rapporten viser også, at der vil ske en stor stigning i antallet af besøg hos praktiserende læge og kontakter til sygehusene, som følge af udviklingen i antallet af kronikere.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby glæder sig derfor over, at der er gang i flere initiativer for at komme stigningen i antallet af kronikere i møde.

Ellen Trane Nørby siger:

Vi har i satspuljekredsen vedtaget en ny national diabeteshandlingsplan til 65 mio. kr., og vi er også i gang med at fremme en mere effektiv behandling, hvor borgerne selv kan blive bedre til at mestre deres egen sygdom. Det gælder fx forløbsplaner og aktiv patientstøtte. Anbefalingerne fra Udvalget om det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen skal også være med til at adresse udfordringen.

V-regeringen nedsatte sammen med Danske Regioner og KL i 2016 et udvalg, der skal komme med forslag til en samlet plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, bl.a. når det gælder mennesker med kronisk sygdom.

Udvalget kommer med sine anbefalinger ultimo juni.

Udvalgets arbejde skal også ses i sammenhæng med, at den tidligere regering afsatte 1,2 milliarder kroner til en handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet