Sundhedsminister ønsker speciallæger i akutmedicin

12-06-2017

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby meddeler nu, at Danmark opretter en speciallægeuddannelse i akutmedicin. Et af målene med den nye uddannelse er at sikre, at patienterne får en mere ensartet behandling på landets akutmodtagelser. Også Sundhedsstyrelsen anbefaler et nyt lægeligt speciale. Ministeren besøger i dag flere akutmodtagelser i Jylland.

På mange sygehuses akutmodtagelser har man svært ved at rekruttere det nødvendige antal speciallæger, der kan tilse de patienter, der kommer ind med en akut opstået sygdom eller skade. Mange speciallæger vil hellere arbejde på den afdeling, der har netop deres speciale på indgangsdøren.

Derfor skal det danske sundhedsvæsen have et lægeligt speciale i akutmedicin, altså en generalist, der kan håndtere de fleste typer af akutte patienter selv, eller sende dem korrekt videre på sygehuset, hvis det er nødvendigt.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Hvis patienterne i fremtiden møder speciallæger i akutmedicin, der har viden om de fleste typer af akutte skader og symptomer, og kan sende folk hurtigt videre til de rette specialister, vil det give en tryggere og mere ensartet behandling på landets akutmodtagelser. De kan også tage højde for, hvis du fejler flere ting på en gang. Derfor synes jeg, at vi skal gå i gang med at uddanne speciallæger i akutmedicin så snart som muligt.   

Sundhedsministeren opretter det nye speciale på baggrund af en indstilling fra Sundhedsstyrelsen.   

Akutmodtagelser er krumtappen i ny struktur   

De fælles akutmodtagelser (FAM) på landets 21 akutsygehuse er en vigtig del af den igangværende omlægning af sundhedsvæsenet, hvor akutte og specialiserede funktioner samles på færre og større enheder for at styrke rutine og kvalitet, og sikre at man som det første bliver mødt af en erfaren speciallæge.

Den omstrukturering understøttes af byggeriet af nye sygehuse for mere end 47 mia. kr.

Men flere akutsygehuse har haft vanskeligt ved at indfri ambitionen om, at akutte patienter skal tilses af en speciallæge på alle tidspunkter af døgnet.

Derfor har det længe været et ønske, at det skulle undersøges, om der skulle oprettes et speciale i akutmedicin.

Og Sundhedsstyrelsen har netop afleveret en anbefaling til sundhedsminister Ellen Trane Nørby, som også vender tommelfingeren opad.

Ellen Trane Nørby siger:     

Nu opretter vi akutmedicin som speciale for at give FAM’erne et ekstra boost. Med specialet styrker vi akutlægernes kompetencer, så den akutte patient oplever endnu bedre sammenhæng og kvalitet i indsatsen døgnet rundt og i hele landet. Det skal også være med til at sikre, at så mange patienter som muligt bliver udredt og færdigbehandlet i akutmodtagelsen uden behov for en længere indlæggelse eller at blive kastebold mellem flere forskellige afdelinger.

Læs Sundhedsstyrelsens indstilling 

Sundhedsstyrelsen forventer at kunne godkende det nye speciale omkring årsskiftet. De øvrige nordiske lande har også truffet samme beslutning om et akutmedicinsk speciale.   

Besøger akutmodtagelser i Jylland   

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby besøger i dag akutmodtagelser på sygehusene i Kolding og Horsens sammen med hhv. regionsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose og de to næstformænd i Region Midtjylland Anne V Kristensen og Anders Kühnau.

Som en opfølgning på økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner vil ministeren gerne høre om erfaringerne med hhv. akutmodtagelser og projektet Sikkert Patientflow.

I økonomiaftalen er parterne enige om at lave en analyse af bl.a. organisering og snitflader på de 21 fælles akutmodtagelser inden udgangen af 2017, så der kan læres af de bedste.

Læs: En halv milliard kroner ekstra til sundhedsvæsenset

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet