Sundhedsminister om stofmisbrugsbehandling: Vi skal gribe mennesker i tide, når de beder om hjælp

29-06-2017

Ved et møde i Sundheds- og Ældreministeriet i denne uge med repræsentanter for brugerforeninger for stofmisbrugere tog regeringen hul på sin undersøgelse af stofmisbrugsbehandlingen. Undersøgelsen skal vise, om der er behov for at forkorte behandlingsgarantien på området.

Det er helt afgørende, at hjælpen og behandlingen står klar så hurtigt som muligt, når en stofmisbruger har rakt hånden ud og bedt om hjælp til at komme ud af misbruget. Det mener regeringen, som derfor vil undersøge, om der er basis for at forkorte behandlingsgarantien på 14 dage for stofmisbrugsbehandling.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:     

Når en stofmisbruger henvender sig hos lægen eller hos kommunen og siger, nu er jeg klar og motiveret til at få bugt med mit misbrug, så nytter det ikke noget, at der går for lang tid. For så misser vi åbningen. Derfor skal vi se på det her område – for vi må simpelthen ikke tabe nogen af de her mennesker, fordi vi er for langsomme til at stille op med et tilbud om behandling, når de banker på.

Vigtigt med brugerinddragelse  

Sundheds- og Ældreministeriet har i denne uge i samarbejde med Børne- og Socialministeriet og Justitsministeriet taget hul på den undersøgelse, som regeringen bebudede med sit regeringsgrundlag, og som skal afdække, hvordan tilbuddene til stofmisbrugere fungerer i dag. Til mødet tirsdag var Brugerforeningen, Brugernes Akademi og Gadejuristen inviteret, og mødet markerede således startskuddet på en proces, der vil strække sig frem til udgangen af året.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:         

For mig er det vigtigt, at det netop er brugerne, der bliver hørt som de første. Deres input er grundstenen, for de ved, hvad det er, der virker, og hvor det halter. Og jeg er meget interesseret i at høre, hvad de byder ind med.

Det er tre ministerier, Sundheds- og Ældreministeriet, Børne- og Socialministeriet samt Justitsministeriet, der i fællesskab skal gennemføre undersøgelsen, og undervejs i processen vil – ud over brugerrepræsentanterne – en lang række interessenter blive inddraget, ligesom Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen vil levere faglige input. Og endelig bliver der også foretaget en analyse af data om opfyldelsen af den gældende behandlingsgaranti.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet