Sundhedsministeren: Lovforslag skal sikre bedre lægedækning

30-06-2017

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, sender i dag et lovforslag i høring, som er et vigtigt skridt til at sikre bedre lægedækning i hele landet. Lovforslaget er en opfølgning på den brede politiske aftale, alle Folketingets partier indgik i februar.

Den 9. februar 2017 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en politisk aftale om bedre lægedækning. Formålet med aftalen er at implementere en række af de anbefalinger, som blev afgivet af Lægedækningsudvalget i januar 2017.

Af den politiske aftale fremgår det, at aftaleparterne er enige om at styrke lægedækningen i Danmark, idet det kan konstateres, at der i visse dele af landet er vanskelighederved at skaffe læger, bl.a. læger til almen praksis i yderområder og socialt belastede områder.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:     

Lovforslaget indeholder to dele, som begge kommer til at bidrage til at løse den udfordring, der desværre er i visse steder af landet, med at sikre nok alment praktiserende læger. Derfor gør regeringen og partierne bag aftalen det nu lettere for en læge at eje og drive flere klinikker. Så nu bliver det for eksempel muligt for den læge, der ønsker at gå på pension, at sælge direkte til en yngre læge i nabobyen.   

Den anden del af det lovforslag, der nu sendes i høring, forlænger den periode, hvor regionerne kan drive såkaldte regionsklinikker fra 4 til 6 år. Regionen kan vælge selv at drive en almen medicinsk klinik, hvis det ikke har været muligt at sikre alle borgere en læge på anden vis. En af disse måder er, at regionerne kan vælge at udbyde driften af lægeklinikker til private, hvor der ikke er en tilsvarende tidsmæssig begrænsning.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:        

Det har vist sig at være svært for regionerne at rekruttere det nødvendige personale, hvis tidshorisonten er for kort. Derfor foreslår vi nu perioden forlænget, så regionerne får bedre muligheder for at sikre lægedækningen, der hvor det kniber i dag.

Lovforslaget sendes nu i høring frem til 14. august, og fremsættes så snart Folketinget åbner igen.

Se lovforslag på Høringsportalen

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet