150 pladser på nye psykiatriske afdelinger på vej

10-05-2017

Med et lovforslag, som Folketinget i dag har 1. behandlet, bliver der åbnet op for etableringen af en ny type rehabiliterende psykiatriske afdelinger, som skal kunne rumme nogle af de mest udsatte patienter med svære psykiske lidelser, et samtidigt misbrug og en udadreagerende adfærd.

Regeringen og alle Folketingets partier, på nær Enhedslisten, blev i efteråret enige om at afsætte 400 mio. kr. til en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Det skete efter en række voldelige og tragiske episoder på socialpsykiatriske botilbud over de senere år.

Som en del af aftalen har regeringen sammen med aftalepartierne arbejdet på at skabe rammerne for en ny type rehabiliterende psykiatriske sengepladser målrettet en særlig gruppe udsatte borgere med svære psykiske lidelser, en udadreagerende adfærd og evt. et samtidigt misbrug.

Og i dag har Folketinget så 1. behandlet det lovforslag, der er blevet til på baggrund af forhandlinger mellem regeringen, satspuljepartierne og en lang række organisationer og patientforeninger.

Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann siger:   

Det er vigtigt, at vi får skabt nye behandlingstilbud til nogle af de mest udsatte mennesker, som både slås med psykiske lidelser og et misbrug af stoffer eller alkohol, og som i perioder kan være vanskelige at have boende på bostederne. Vi ønsker med de nye rehabiliterende pladser at tilbyde en målrettet behandling til de mennesker, som i højere grad kan være med til at ruste dem til at mestre hverdagen.

Et behandlingsforløb på en af de nye rehabiliterende psykiatriske afdelinger vil typisk at have en varighed på mellem 3 og 6 måneder, og har til formål at forbedre patientens helbred, behandle et misbrug og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen.

Det er forventningen, at man ved at tilbyde en særlig udsat gruppe mennesker en behandlings- og rehabiliteringsindsats kan reducere antallet af voldsepisoder og konflikter på bostederne, hvilket vil give tryggere og sikrere forhold for både medarbejdere og de øvrige beboere på bostederne.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet