Kommunale sundhedstilbud skal forebygge kronisk sygdom

24-05-2017

27 millioner kroner fra satspuljemidlerne er på vej ud til forebyggende sundhedstilbud i 11 kommuner. Det kan mindske belastningen på det samlede sundhedsvæsen, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Hvordan får man mennesker, der normalt ikke går til lægen, til at interessere sig mere for deres helbred og møde op til et kommunalt sundhedstilbud, der kan forebygge en kronisk sygdom?

Det skal 11 projekter over hele landet nu undersøge.

Med 27 millioner kroner i ryggen fra satspuljemidlerne vil 11 kommuner, sammen med fagforeninger og pensionskasser, prøve at få en række borgere til at møde op til en individuel samtale om sundhed, så kroniske sygdomme kan forebygges.

Målgruppen er borgere mellem 40 og 60 år, som er i risiko for at udvikle bl.a. KOL, diabetes, hjerte-karsygdomme eller muskel-skeletlidelser.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Hvis man ude i kommunerne opfanger advarsler for kroniske sygdomme hos en række mennesker noget tidligere, så kan vi også sætte hurtigere ind over for sygdommen, hvis den opstår. Så det giver god mening at give forebyggende sundhedstilbud til bestemte grupper, som risikerer at blive syge. Det kan også mindske belastningen på det samlede sundhedsvæsen på den lange bane og give mere sundhed for pengene.

Det var partierne bag satspuljeaftalen for 2016-2019, der blev enige om at sætte i alt 30 mio. kr. til en pulje til forebyggende sundhedstjek – 27 mio. til selve projekterne og tre mio. til evaluering, et beslutningsstøtteværktøj og udveksling af viden.

Sundhedsstyrelsen har nu udvalgt 11 projekter med forebyggelsestilbud, hvor en kommune indgår partnerskab med private organisationer eller foreninger, fx en fagbevægelse eller en pensionskasse, for at få borgerne til at få tjekket deres helbred.

Enkelte projekter samarbejder også med boligforeninger og jobcentre for at målrette indsatsen mod borgere uden for arbejdsmarkedet eller folk der bor i sociale boligområder.

Tanken er, at foreningerne og pensionskasserne skal få folk, der har særlig risiko for at udvikle KOL, diabetes, hjerte-karsygdomme eller muskel-skelet lidelser til at møde op til en afklarende samtale.

Ved samtalen fokuseres snakken på borgerens generelle sundhed og hvordan de kommunale forebyggelsestilbud kan hjælpe med, at vedkommende bliver sundere.

Hvis der er mistanke om en kronisk sygdom, opfordres borgerne til at kontakte egen læge.

De udvalgte kommuner er:

• Vesthimmerlands Kommune
• Thisted Kommune
• Syddjurs Kommune
• Jammerbugt Kommune
• Mariagerfjord Kommune
• Greve Kommune
• Esbjerg Kommune
• Sønderborg Kommune
• Roskilde Kommune
• Næstved Kommune
• Aalborg Kommune

Læs mere om de 11 projekters indhold

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet