Livshistorier skal forbedre plejen af mennesker med demens

08-05-2017

Brugte borgeren fløde og sukker i kaffen, før hun blev ramt af en demenssygdom? Gik hun i bad om morgenen eller om aftenen? Små ting kan gøre en stor forskel i den demensramtes hverdag. Kommunale og private leverandører af plejeboliger og hjemmepleje kan nu søge en pulje, der skal give inspiration til at bruge livshistorier i plejen og omsorgen for demensramte.

Ældreminister Thyra Frank siger:  

Brugen af livshistorier er et meget vigtigt redskab til at sikre, at borgere med demens så vidt muligt bevarer det liv, de levede inden de blev syge. Alle mennesker er forskellige – det er borgere med demens også – derfor er det afgørende, at vi kender deres tidligere liv, når vi skal yde pleje og omsorg.

Her så hun bl.a., hvordan ”livsplakater” blev brugt til at vise den enkeltes livsforløb: ”Det er en måde at fastholde et menneske på, selvom deres erindringer forsvinder. Det skaber samtaler og livsglæde, så livshistorier er uendelig vigtige – også for familien - som ser deres pårørende ”forsvinde” ind i sygdommen”.

Personer med demens kan blive frustreret, vrede eller kede af det, men kan måske ikke forklare hvorfor. En god forståelse for livshistorien kan forhindre mange konflikter. En tidligere landmand vil måske ikke i bad om morgenen. Det skaber konflikter indtil plejepersonalet forstår, at han altid har gået i bad om aftenen, når han kom hjem fra marken. På den måde er aktiv brug af livshistorier et rigtigt godt redskab til at forebygge, at situationer spidser til. Livshistorier kan både hjælpe personer med demens til at erindre, hvem de er og give medarbejdere et bedre kendskab til den enkelte person.

Livshistorier vil være en stor hjælp til personalets forståelse for det hele menneske, dets behov og dets ønsker. Derfor er jeg meget glad for, at partierne i satspuljekredsen har lavet denne pulje.

Formål med puljen

Puljen skal bidrage til at forbedre brugen af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens, herunder ved at vejlede medarbejdere og fremme anvendelsen af digitale værktøjer, bl.a. med henblik på at sikre kontinuitet i plejen.

Information om puljen

Puljen kan søges af kommunale og private leverandører af plejeboliger/plejehjemspladser og hjemmepleje. Der er afsat 4,0 mio. kroner i 2017. Heraf anvendes 0,2 mio. kr. til administration af puljen og de igangsatte projekter. Ansøgningsfristen er den 7. august 2017. Puljen til forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens er en del af aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet