Pulje til at give ældre på plejehjem bedre madoplevelser bliver brugt op

19-05-2017

70 kommuner har alt i alt søgt Sundheds- og Ældreministeriet om flere penge, end hvad der ligger i puljen til at forbedre og forny køkkener på plejehjem. Det står klart efter to ansøgningsrunder. Ældreminister Thyra Frank er glad på de ældres vegne.

70 kommuner har til sammen søgt om mere end de 425 mio. kr., der ligger i en pulje til at forbedre og forny køkkener på plejehjem og dermed give de ældre bedre madoplevelser.

Det er resultatet efter to ansøgningsrunder, hvor kommunerne har haft mulighed for at søge om penge til at etablere, renovere eller genåbne lokale køkkener på plejehjem.

Ældreminister Thyra Frank siger:  

Jeg er så glad for, på de ældres vegne, at så mange kommuner har søgt om penge til at give plejehjemsbeboere bedre madoplevelser. Jeg synes, det viser en stor ansvarlighed fra kommunernes side for at ville forbedre de ældres dagligdag med nylavet mad og give dem mulighed for at få bedre indflydelse på maden.

To ansøgningsrunder  

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance afsatte 425 mio. kr. på Finansloven 2017 for at bringe måltidet og madlavningen tættere på så mange ældre som muligt.

Puljen blev første gang slået op i februar måned, og efter fristens udløb viste det sig, at 63 kommuner havde søgt om penge.

Aftalepartierne besluttede derfor at lave et genopslag med frist den 17. maj, hvor alle kommuner kunne søge, også dem der allerede havde søgt i første runde.

42 kommuner ansøgte inden fristens udløb. 35 kommuner havde allerede søgt første gang, men valgte altså at søge igen, og dertil kommer så syv nye kommuner.

Ældreminister Thyra Frank siger:  

Det er dejligt at kunne konstatere, at den 2. runde har fået endnu flere kommuner til at se mulighederne for, og vigtigheden af, at maden laves tæt på de ældre på plejehjemmene.

Se hvilke kommuner der har søgt om puljemidler i første og anden runde

Kommunerne har, gerne i samarbejde med almene boligorganisationer, selvejende institutioner og private leverandører, kunnet søge om penge til at etablere mindre køkkener på enkelte afdelinger eller produktionskøkkener, hvor man kan tilberede frisklavet mad til hele plejecentret.

Pengene kan også bruges på at renovere nedslidte køkkener, hvis de på den måde bliver mere funktionsdygtige og i højere grad kan bruges i den daglige madlavning eller bagning.

Hvis kommunerne har søgt om penge til køkkener rundt på de forskellige afdelinger på et plejehjem, det vil sige på plejehjemmets fællesareal, er der ikke krav om medfinansiering.

Hvis man derimod søger om penge til et større produktionskøkken på et serviceareal, som laver mad til alle plejehjemmets beboere, er der en medfinansiering på 25 procent.

Omkring 330 mio. kroner fra første ansøgningsrunde er allerede på vej til de kommuner, der søgte i første omgang, og de kommuner, der har søgt i anden runde, kan forvente svar på deres ansøgning senest ultimo maj.

25 mio. til mere appetitvækkende mad  

Foruden puljen til køkkener på plejehjem afsatte aftalepartierne også 25 mio. kr. på finansloven for 2017 til forsøg med nye tilgange til levering og anretning af mad til ældre i eget hjem, så de måltider, der leveres derhjemme, bliver mere appetitvækkende.

Den pulje har ansøgningsfrist 1. juni.

Nye ideer skal gøre ældremaden mere appetitlig

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet