Stadig flere kræftpatienter får behandling til tiden

19-05-2017

Regionerne holder det høje niveau på de såkaldte kræftpakkeforløb. Stadig flere patienter kommer igennem pakkeforløbene inden for de frister, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby glæder sig, men håber, at mere individuelle forløb kan give kræftbehandlingen et yderligere løft.

Hvis en praktiserende læge får mistanke om, at en patient har kræft, bliver vedkommende henvist til et såkaldt pakkeforløb.   

Her er de enkelte trin for at blive undersøgt og behandlet for kræft tilrettelagt og booket med bestemte tidsfrister og indhold, så patienter med samme kræftsygdom får det samme forløb over hele landet.  

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag de årlige monitoreringstal, der viser at 80 pct. af alle kræftpakkeforløb blev gennemført til tiden i 2016. Det er en lille stigning i forhold til de foregående år.  

I 2015 kom 79 pct. af kræftpatienterne igennem til tiden. I 2014 var det 77 pct. Der har været en stadig positiv udvikling siden kræftpakkerne blev indført i 2008.   

2016-tallene dækker lige som tidligere år over betydelige regionale forskelle. Ligesom der er forskel på gennemførselshastigheden inden for forskellige kræftformer. Eksempelvis kommer væsentlig flere patienter med brystkræft igennem pakkeforløbet inden for Sundhedsstyrelsens anbefalede forløbstid, end patienter med hoved- og halskræft. 

Se monitoreringsopgørelsen for 2016 

Patienterne skal have mere indflydelse på deres kræftpakkeforløb

Kræftpakkerne har bidraget til at gøre kræftbehandlingen bedre. Det har virkelig haft stor effekt med en systematisk og ensartet tilgang, siger Ellen Trane Nørby og tilføjer at kræftplan IV – som er skudt i gang – vil øge patienternes egen indflydelse på behandlingen.   

Vi skal i højere grad kunne tage hensyn til patienternes egne ønsker og behov i behandlingerne. Alle kræftforløb er forskellige, og for nogle patienter kan det være vigtigt at stoppe op og få tænkt sig om og talt med familien i forhold til, hvad det næste skridt skal være. Det bliver der mere plads til fremadrettet, og det vil mange patienter få glæde af det.  

Som aftalt i kræftplan IV er Sundhedsstyrelsen lige nu ved at give kræftpakkeforløbene et serviceeftersyn sammen med regioner og det lægefaglige personale. Her kigges der netop på, hvordan man kan gøre behandlingsforløbene mere individuelle. I første omgang eftergås kræftpakkerne for lungekræft og brystkræft, og flere kræftpakker vil muligvis indgå i serviceeftersynet efterfølgende.   

Servicetjekket har også til opgave at se på, hvordan man skabe mere helhed mellem behandlingsdelen og den efterfølgende opfølgning i hjemmet, hos egen læge og på sygehuset. Ambitionen er at være færdig i slutningen af 2018.  

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet