17 anbefalinger skal løfte dansk life science

31-03-2017

Regeringens Vækstteam for life science har i dag afleveret 17 anbefalinger til, hvordan regeringen kan forbedre rammevilkårene, så life science sektoren kan skabe vækst, udvikle nye innovative behandlingsmuligheder, styrke forskning og innovation og øge eksporten.

Med de 17 anbefalinger har regeringens vækstteam for life science i dag leveret deres bud på, hvordan dansk life science kan fortsætte de seneste års succesfulde vækst.

Sektorens betydning for dansk økonomi er vokset markant, og virksomhederne i sektoren for lægemidler og medicinsk udstyr skabte sidste år en omsætning på ca. 170 mia. kr. og en eksport på 107 mia. kr., hvilket er mere end en fordobling i vareeksporten siden 2009.

Formand for vækstteamet og administrerende direktør for Lundbeck, Kåre Schultz, mener, at dansk life science har potentiale til yderligere vækst, men også til at skabe bedre sundhed for patienter og udvikle nye innovative behandlingsmuligheder. Han siger:

Life science-industrien er en af de vigtigste bidragsydere til dansk økonomi, eksport og vækst og har fortsat et stort potentiale, som vi kun kan realisere, hvis rammebetingelserne er i verdensklasse. Det kan de blive, hvis vi får implementeret de anbefalinger, vi præsenterer i dag. Det vil være til glæde for life science-industrien, samfundet, det danske sundhedssystem og danske patienter.

Vækstteamet blev nedsat i juni 2016, og i dag tog erhvervsminister Brian Mikkelsen på et møde med branchen, interessenter og presse imod anbefalingerne sammen med fungerende sundhedsminister Karen Ellemann og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger:

Regeringen betragter de danske life science virksomheder som en vigtig vækstmotor i vores samfund. I regeringen ønsker vi at understøtte de gode muligheder, vi kan se for denne sektor, så den kan skabe endnu mere vækst til gavn for vores samfund. Vi vil nu se nærmere på anbefalingerne og udarbejde en vækstplan, som gør, at de danske life science virksomheder kan investere, udvikle sig og udfolde deres potentiale i fremtiden.

Ud over øget velstand er målet for vækstteamets anbefalinger at bidrage til bedre livskvalitet for patienter gennem udvikling af nye og mere effektive behandlingsmuligheder.

Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann:

Hvis vi skal udvikle den stærke life science industri i Danmark, og give patienterne den bedst mulige behandling, er det vigtigt, at vi har de bedste kort på hånden med både dygtige forskere og velfungerende myndigheder. Så er rammerne på plads for at få udvikling af nye og mere effektive lægemidler og kliniske forsøg til landet. Det er også afgørende med et velfungerende samarbejde mellem det offentlige og det private.

Flere af vækstteamets anbefalinger handler om at løfte forskningsområdet. Bl.a. med flere ressourcer til offentlig forskning, bedre koordination af forskningen og øget forskningssamarbejde mellem det offentlige og private virksomheder.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind siger:

Anbefalingerne er et interessant bidrag til arbejdet med at fastholde dansk forsknings førerposition. Vi skal blive ved med at udvikle os, så vi ikke bliver kørt agterud af andre lande. Jeg glæder mig derfor til at gå anbefalingerne mere detaljeret igennem.

En meget lille andel af virksomhedernes samlede omsætning inden for life science afsættes på det danske marked. Langt den største del afsættes på det globale marked, hvor vækstteamet vurderer at potentialet vokser de kommende år.

Udenrigsminister Anders Samuelsen siger:

Øget eksport og tiltrækning af investeringer er en vigtig prioritet for regeringen. Det skaber jobs og vækst og finansierer dermed vores velfærdssamfund. Life science sektoren er allerede i dag et prioriteret indsatsområde for Eksportrådet i Udenrigsministeriet. Nu skal regeringen se nærmere på, hvordan vi realiserer det fulde potentiale i den globale styrkeposition, som dansk life science indtager, til gavn for vækst og velstand i Danmark.

Læs anbefalingerne fra regeringens vækstteam for life science  

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet