Analyse: Regionerne bruger flere penge på administration

17-03-2017

Regionerne har siden strukturreformen ansat flere til at løse administrative opgaver og bruger i dag en større del af deres ressourcer på administration. Det viser en ny analyse.

Billede af Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet offentliggør i dag en analyse af regionernes administrative ressourceforbrug fra 2007 til og med 2016.

Analysen bygger på regionernes regnskaber samt løn- og personalestatistik ogviser en generel stigning i regionernes forbrug af ressourcer på administration. Analysen viser blandt andet:

 

  •  Fra 2007 til 2016 er andelen af administrative medarbejdere i regionerne samlet set vokset fra 6,3 til 7,5 procent.

 

  • Ved afslutningen af 2016 var der i alt cirka 8.500 administrative ansatte i regionerne mod cirka 6.700 i 2007. En stigning på 27 procent, som blandt andet dækker over mere end en fordobling af antallet af akademikere med administrative opgaver.

 

  •  I samme periode steg antallet af læger og sygeplejersker i regionerne samlet med cirka 15 procent, mens antallet af social- og sundhedsmedarbejdere faldt med cirka 30 procent.

 

  •  Lønudgifterne til administrative ansatte i regionerne er steget fra cirka 3,2 milliarder kroner i 2007 til cirka 4,6 milliarder kroner i 2016.

 

Analysen viser ligeledes forskelle i det administrative ressourceforbrug på tværs af regionerne. Det kan der være flere mulige forklaringer på. En relativt høj andel administrative medarbejdere kan indikere, at den pågældende region potentielt kan indrette administrationen mere effektivt. Men det kan f.eks. også dække over en organisering og arbejdsdeling i regionen, hvor det sundhedsfaglige personale i højere grad aflastes fra administrativt arbejde. Det vil dog kræve nærmere analyser og bedre data at afdække, hvad der driver den konstaterede vækst i regionernes administration.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Vi skal have en effektiv offentlig sektor med fokus på kerneopgaven, nemlig at hjælpe borgerne. Det er bemærkelsesværdigt, at regionerne siden strukturreformen har ansat flere til at løse administrative opgaver og i dag bruger en relativt større del af deres ressourcer på administration. Det vil jeg blandt andet sætte fokus på i forårets økonomiforhandlinger med Danske Regioner.”

- Simon Emil Ammitzbøll

 

Finansminister Kristian Jensen siger:

”Et velfungerende sundhedsvæsen er en høj prioritering for regeringen. Det er derfor bekymrende, når en analyse peger på, at regionerne bruger forholdsmæssigt flere ressourcer på administration end de tidligere har gjort. Jeg ser derfor frem til, at drøfte med Danske Regioner, hvordan vi får en veltilrettelagt administration, der kan sikre at flere ressourcer går til sundhedsindsatser.”

- Kristian Jensen

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach,  mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Specialkonsulent Kasper Strandvig Jørgensen,  ksj@oim.dk, tlf. 41 85 14 54