Flere plejehjem får fast tilknyttede læger

28-03-2017

Inden for de næste par år vil alle beboere på plejehjem have mulighed for at vælge en praktiserende læge, der er fast knyttet til det enkelte plejehjem. Kommunerne er nemlig i fuld gang med at indgå aftaler med læger over hele landet, og indtil videre har ca. hver fjerde kommune aftaler i hus.

Som en del af velkomstpakken, når en ny beboer flytter ind på et plejehjem, vil der fremover være et tilbud om at vælge en praktiserende læge, som er fast tilknyttet det enkelte plejehjem. Det blev regeringen enig med de øvrige partier i satspuljekredsen om, da de indgik aftalen om satspuljen for 2016-2019. De lokale parter (regioner, kommuner og de praktiserende læger) fik i alt fire år til at indfase ordningen, og der fulgte 100 mio. kr. med.

KL har nu foretaget den første årlige opfølgning på, hvordan det går med indfasningen. Heraf kan man eksempelvis læse, at kommunerne er godt i gang med at få lavet aftaler med læger og regioner, og at ca. en fjerdedel af kommunerne har fået aftaler i hus på nogle eller samtlige plejehjem.

Tallene tyder på, at mange kommuner er kommet godt i gang med at udrulle ordningen, mener fungerende sundhedsminister Karen Ellemann. Hun siger:

Når man tænker på, at der stadig er næsten tre år tilbage, før aftalerne om fasttilknyttede læger skal være på plads, synes jeg, det ser fornuftigt ud. Langt de fleste kommuner er godt i gang med at få parterne i dialog, og der er endda en del kommuner, der allerede nu har aftaler på plads for alle deres plejehjem.

Ordningen med faste læger på plejehjemmene skal give de ældre en bedre pleje og behandling og styrke samarbejdet mellem det plejepersonale, der til daglig hjælper den enkelte beboer, og den praktiserende læge, som tilser beboerne.

Læs mere om ordningen med faste læger på plejehjemmene

Fakta om status på indfasning:

  • 7,2 procent af kommunerne er i mål med at tilknytte læger til alle plejecentre
  • 3,6 procent af kommunerne er delvist i mål (mellem 51-75 pct. af kommunens centre)
  • 6 procent af kommunerne er delvist i mål (mellem 25-50 pct. af kommunens centre)
  • 9,6 procent af kommunerne har dækket de første plejecentre
  • 72,3 procent af kommunerne er i dialog med lægerne i de kommunalt lægelige udvalg (KLU) om at matche læger og plejecentre
  • 3,6 procent af kommunerne er ikke startet, da aftalen endnu ikke er indgået i praksisplanudvalget (PPU)

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet