Minister: For lang ventetid på høreapparatsbehandling

30-03-2017

Borgere med høretab venter for længe på at få et høreapparat i det offentlige sygehusvæsen. Det mener sundhedsministeren, der vil have forkortet ventetiderne, og samtidig gør opmærksom på, at der er et privat alternativ for borgere med en ukompliceret hørelidelse.

6.400 kr. Så stort et beløb kan borgere, der har brug for et høreapparat, få i offentligt tilskud, hvis de vælger at købe høreapparater hos en privat forhandler.

Alligevel vælger mange at vente i månedsvis på at blive undersøgt på offentlige høreklinikker, hvor de kan få udleveret et gratis høreapparat. Og flere steder i Danmark skal man vente rigtig længe.

En ny evaluering af høreapparatsområdet fra Sundheds- og Ældreministeriet viser, at ventetiden i det offentlige sygehusvæsen varierer voldsomt fra 20 uger og helt op til 122 uger på tværs af landet.

Det er ifølge fungerende sundhedsminister Karen Ellemann alt for længe, og hun opfordrer regionerne til at prioritere området højere, så borgerne hurtigere kan blive undersøgt for høretab. Karen Ellemann siger:

Det dur ikke, at der på tværs af landet er så stor forskel på ventetiderne på høreapparatsbehandling i det offentlige – det skal vi simpelthen have ændret på. Og derfor vil jeg også på det kraftigste opfordre regionerne til at gøre noget ved problemet.

To-tre ugers ventetid

I løbet af de senere år er det gået den forkerte vej med ventetiderne flere steder i Danmark. Men der er også steder, hvor det er lykkedes at få knækket kurven, så borgerne hurtigere kommer til.

Det gælder eksempelvis i Nykøbing Mors, hvor Region Nordjylland har valgt at lade en privat øre-, næse- og halsklinik stå for den offentligt betalte høreapparatsbehandling, hvilket har betydet, at ventetiden er kommet helt ned på to-tre uger. Og også i bl.a. Region Sjælland har man tidligere haft held til at få nedbragt ventetiderne markant.

Det er tankevækkende, at der er mere end 100 ugers forskel i ventetiden mellem de enkelte sygehusafdelinger. Det tyder på, at man nogle steder enten ikke i tilstrækkelig grad prioriterer høreapparatsbehandlingen, eller at man mangler viden om, hvordan man kan nedbringe ventetiderne til gavn for borgerne. For det kan jo ikke passe, at man nogle steder kan komme forholdsvis hurtigt til, mens man andre steder må vente i årevis.

Siger Karen Ellemann og fortsætter:

Jeg er med på, at modellen med at indgå aftaler med private sikkert ikke kan kopieres og bruges alle steder, men den viser, at det er muligt at knække kurven og få kortere ventetider, hvis man er parat til at tænke nyt.

Sundhedsministeren vil nu tage en drøftelse med Danske Regioner om de lange ventetider til de offentlige høreklinikker for bl.a. at få svar på, hvordan regionerne vil reducere ventetiderne, og hvordan regionerne og ministeriet i fællesskab kan udbrede de gode erfaringer fra de offentlige høreklinikker, der har haft succes med at nedbringe ventetiderne.

Tag det offentlige tilskud med og spring køen over

Derudover vil ministeren følge op på, om borgerne i dag informeres godt nok om muligheden for at blive behandlet ved en privat høreklinik med tilskud fra det offentlige. Karen Ellemann siger:

Borgere med ukompliceret høretab kan undgå de lange ventelister ved at tage det offentlige tilskud til høreapparater med til en privat høreklinik, hvor der også er et større udvalg af apparater. Og hvis flere med lettere høretab blev behandlet i det private, ville det også kunne reducere ventetiden i det offentlige. Men hvis borgerne ikke ved, at de frit kan vælge, om de ønsker at blive behandlet på en offentlig eller en privat klinik, så nytter det jo ikke noget. Informationen om de forskellige muligheder skal derfor være i orden.

Læs 'Evaluering af høreapparatsområdet på baggrund af L 59'  

Fakta om høreapparatsbehandling:

Borgere med ukompliceret høretab kan både få et høreapparat i det offentlige sygehusvæsen eller hos en godkendt, privat forhandler.

I det offentlige er høreapparatet gratis, og hvis man køber et apparat hos en privat forhandler, kan man få tilskud.

I 2017 udgør det offentlige tilskud 4.054 kr. for behandling af 1. øre og 2.360 kr. for behandling af 2. øre – dvs. i alt 6.414 kr. for 2 ører.

For at kunne få offentligt tilskud til køb af høreapparat hos en godkendt, privat forhandler er det en forudsætning, at man på forhånd er blevet undersøgt af en ørelæge.

Læs mere om reglerne på for høreapparatsbehandling

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet