Høreapparatområdet

Hvis man har brug for høreapparat, kan man vælge mellem vederlagsfri offentlig behandling og privat behandling med offentligt tilskud hos en privat høreklinik. Børn og unge under 18 år og personer med kompliceret høretab skal behandles på de offentlige sygehuses audiologiske klinikker.

Læs mere om hørenedsættelse og tilskud her